โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเตียงนอนปรับระดับ, ที่นอนลม, เครื่องดูดเสมหะ บริจาคจากคุณพ่อไชยา ศรวิจิตร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคอาทิ เตียงนอนปรับระดับ, ที่นอนลม, เครื่องดูดเสมหะ, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด, สายดูดเสมหะ จากคุณพ่อไชยา ศรวิจิตร โดยคุณรัศมี นิกุลเป็นตัวแทนมอบ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058