โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด

Please try entering https://graph.facebook.com/1918178574893538/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด
จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 118,000.00 บาท
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058