โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 28 กรกฎาคม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี