โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

วันที่ 28 กรกฎาคม โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี