โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลโพธิ์รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด