โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบุญจิราธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Please try entering https://graph.facebook.com/2228660897178636/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบุญจิราธร บ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.