โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบุญจิราธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบุญจิราธร บ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม