All posts by Seksan Kaewkumphun

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร

[ภาคเช้า พิธีถวายกระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร]

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2561 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณลานพระพุทธรูปโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีทำบุญครบรอบ 32ปี วันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.00 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • เวลา 06.00 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

 

งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับ-ส่ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่

รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประเมินผลงานการดำเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2 / 2561

คปสอ.โพธิ์ไทร รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประเมินผลงานการดำเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)[หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
  2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,300 บาท
  3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,300 บาท
  4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท
  5. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf” การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf – Downloaded 219 times – 1,014 KB

ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน บริจาคจากบริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด
จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 118,000.00 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร