All posts by Seksan Kaewkumphun

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ งานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมใจบริจาคโลหิต

ภาพบรรยากาศ อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร

การประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 2/2560

ภาพบรรยากาศ บรรยากาศการประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบไม้เท้า 10 อัน ไม้เท้าช่วยเดินแบบ 4 ขา 5 อัน และ วอล์คเกอร์ 3 ตัว จากคุณสุธีรา วิสุทธิเสน จันทร์แจ่ม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบไม้เท้า 10 อัน ไม้เท้าช่วยเดินแบบ 4 ขา 5 อัน และ วอล์คเกอร์ 3 ตัว จากคุณสุธีรา วิสุทธิเสน จันทร์แจ่ม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

งานเลี้ยงส่ง นพ.วุฒินันท์ คุณมี, พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล, พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี และ คุณเกียรติศักดา โคตรพงศ์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงส่ง นพ.วุฒินันท์ คุณมี พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี และ คุณเกียรติศักดา โคตรพงศ์ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพร วันที่ 11 เม.ย.2560 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เวลา 16.00 น.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพร วันที่ 11 เม.ย.2560 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เวลา 16.00 น.