All posts by Seksan Kaewkumphun

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าแถวทยอยนำพวงมาลา มาถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกัน ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส.ว. โรงเรียนเสาวนิตย์(บ้านวังแซ) อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 21ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร. 045-496000, 045-496058

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจาก พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกคนที่เจ็บป่วย ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า “พอ.สว.” ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา

พิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพร และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๓

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีทำบุญครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมเปิดสามพันโบกยิม ในวันอังคารที่ 4 ส.ค. 2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมเปิดสามพันโบกยิม ณ สามพันโบกยิม ในอังคารที่ 4 ส.ค. 2563 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.30 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่สามพันโบกยิม
  • เวลา 06.30 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เริ่มเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร