All posts by Seksan Kaewkumphun

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปปีใหม่ 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
1.อสม.หมอประจำบ้าน อยู่ที่ชุมชน (ใกล้ตัว)
2.หมอสาธารณสุข อยู่ที่ รพ.สต. (ใกล้บ้าน)
3.หมอครอบครัวประจำตัว อยู่ที่โรงพยาบาล (ใกล้ใจ)
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ฝึกซ้อมแผนแบบ Table Top Exercise กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ฝึกซ้อมแผนแบบ Table Top Exercise กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร 9 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศงานวิ่ง Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร
9 ธันวาคม 2563 ณ แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน2
1 แชมป์ตะกร้อชาย/หญิง = เขมราฐ
2 แชมป์วอลเลย์บอลชาย = ตระการ
3 แชมป์วอลเล่ย์บอลหญิง = โพธิ์ไทร
4 แชมป์บาสหญิง = โพธิ์ไทร
5 แชมป์บาสชาย = นาตาล
6 แชมป์ฟุตบอลชาย = ตระการ
7 แชมป์เปตอง = อยู่ระหว่างรวบรวมผล

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพนมชัย สุดแสง บริจาคเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพนมชัย สุดแสง บริจาคเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563  เมื่อวันที่ 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  3 : 3  ชนะจุดโทษ
 2  บาสเกตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  27 : 26 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 3  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  30 : 8  รอชิง
 4  เซปักตะกร้อชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  เซปักตะกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 6  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 1 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 7  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 0 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs กุดข้าวปุ้น