All posts by Man Friday

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

Please try entering https://graph.facebook.com/2221222261255833/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพในโซนที่ 2 ประกอบด้วยเครือข่าย ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น และนาตาล ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 จังหวัดอุบลราชธานี  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยโซน 2 ได้รับรางวัลดังนี้

 • ชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง
 • รองชนะเลิศฟุตซอลหญิง
 • รองชนะเลิศกองเชียร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ประกาศเปลี่ยนค่าสีธงชาติไทยใหม่ ตามราชกิจจานุเบกษา

จากกรณีมติคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกำหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสีและเป็นมาตรฐานสีตามหน่วยสากล โดยกำหนดในลักษณะของค่าแนะนำทางราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการดำเนินงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 9 แห่ง คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยา ศาสตร์บริการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานกฎระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกธงต้นแบบ ที่จะกำหนดสี ด้วยวิธีการวัดสีธงต้นแบบจากธงชาติ 3 แหล่ง แบ่งเป็น 1. ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากธง 2 ประเภท ได้แก่ ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์ 2.ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และ 3.ธงจากราชนาวี

ผลการทดสอบค่าแถบสีธงชาติไทย สีน้ำเงินแก่ สีขาว และสีแดง ด้วยเครื่อง Colorimetric spectrophotomete มีดังนี้ กำหนดค่า CIELAB D65 สีแดง ค่า L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42 สีขาว ค่า L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีน้ำเงิน ค่า L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยได้กำหนดค่า ∆E* (delta E) ไม่เกิน 1.5

โดยค่าสีธงชาติไทยใหม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อย

ที่มา

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

โน้ตบุ๊ก กับท่านั่งทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง Office syndrome

ปัจจุบันนี้มีการใช้โน้ตบุ๊กกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกสบายที่โน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำพาไปได้เกือบทุกที่ อีกทั้งประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กก็ไม่ด้อยไปกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเทคโนโลยียุคปัจจุบันยิ่งสนับสนุนให้มีการใช้โน้ตบุ๊กมากขึ้น

วิธีแก้ไขให้โน้ตบุ๊กให้ได้ท่าทางการทำงานที่ถูก

จากการที่โน้ตบุ๊กเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะสั้นๆ แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้โน้ตบุ๊กเป็นระยะเวลานานๆ หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสามารถทำได้ ดังนี้

 1.  หาแป้นพิมพ์และเมาส์มาใช้เพิ่ม และวางโน้ตบุ๊กบนหนังสือหรือเก้าอี้เล็กๆ ให้สูงขึ้นมาจากโต๊ะจนกระทั่งขอบบนของจออยู่ที่แนวการมองของตาเมื่อมองไปตรงๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่นั่นหมายความว่าขนาดของจอโน้ตบุ๊กต้องใหญ่พอสมควร
 2. หากจอโน้ตบุ๊กมีขนาดเล็ก วิธีแก้ไขก็คือใช้โน้ตบุ๊กต่อกับจอภายนอก โดยให้ปรับระดับของจอตามตำแหน่งที่ต้องการเหมือนกับจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป แล้วใช้แป้นพิมพ์จากตัวโน้ตบุ๊ก แต่แป้นพิมพ์ต้องปรับให้เอียงลาดเล็กน้อยเพื่อให้ข้อมือไม่งองุ้มและถูกกด
 3. การจัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือ ใช้โน้ตบุ๊กโดยต่อกับจอ แป้นพิมพ์ และเมาส์ภายนอก นั่นหมายถึงเราสามารถปรับทุกอย่างได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยใช้ตัวซีพียูของโน้ตบุ๊ก ทำให้ทำงานในลักษณะท่าทางที่เหมาะสมได้ ขณะเดียวกันก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องโอนถ่ายข้อมูล เมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
 4. คำแนะนำจาก OSHA (the Occupational Safety and Health Administration) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานของสหรัฐอเมริกา คำแนะนำจาก OSHA นี้ให้ใช้อุปกรณ์เสริมในลักษณะเอียงประมาณ 30 องศา สำหรับวางโน้ตบุ๊ก ทำให้แป้นพิมพ์เอียงตัวขึ้น จอสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้ปรับการนั่งเก้าอี้ให้เอียงไปด้านหลัง ซึ่งมีผลต่อระดับการมองทำให้ไม่ต้องก้มศีรษะ แขนและข้อมือ ไม่มีการกด การบิดและการเอียงของข้อมือมากนัก ขณะเดียวกันหลังพักอยู่เบาะแรงกดต่อหมอนรองกระดูกก็ลดลง

อย่างไรก็ตาม พึงระลึกเสมอว่าโน้ตบุ๊กเหมาะสำหรับการใช้ชั่วคราว ใช้เมื่อทำงานนอกสถานที่หรือเปลี่ยนที่ทำงานบ่อย ดังนั้น ไม่ควรใช้โน้ตบุ๊กต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ

ที่มา : สสส.

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ตรวจสุขภาพ สำคัญกับทุกวัย (HealthCheckup) – ค้นหาการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ

การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพ มีประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แต่ทั้งนี้การส่งเสริมการตรวจสุขภาพที่เกินจำเป็นและไม่สมเหตุผล ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคม และในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพที่จำเป็นเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจหรือเข้าไม่ถึงบริการ รวมทั้งการจัดการให้บริการมีความแตกต่างกัน

การจัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน มีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ร่วมกับองค์กรสภาวิชาชีพด้านสุขภาพสถาบันวิชาการ หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนินการจัดทำด้วยกระบวนการทางวิชาการ อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความเป็นปัจจุบัน ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและปรับแก้เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางที่เหมาะสมตามบริบทของประเทศไทย

โดยในเว็บ Health Checkup จัดทำขึ้นโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

Download “เเนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน” on2jzU – Downloaded 298 times –

Download “เเนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับหญิงมีครรภ์” Y5W2tZ – Downloaded 125 times –

Download “ชุดความรู้การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน” a8te2a – Downloaded 146 times –

ที่มาHealth Checkup (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
หรือสนใจติดต่อสอบถามการตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (045-496000, 045-496058)

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

“Depression Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” ใครๆก็รู้โรคซึมเศร้ารักษาได้

“Depression Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” ใครๆก็รู้โรคซึมเศร้ารักษาได้

เริ่มทำแบบประเมิน

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560 โดยเอกสารสำหรับดาวน์โหลดมีดังนี้

 • หนังสือจัดส่งคู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2
 • คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2
 • รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม

Download “หนังสือจัดส่งคู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม)” 43flie2.2_letter_6Dec16.pdf – Downloaded 481 times – 281 KB

Download “คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตาม โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2” 43flie2.2_6Dec16.pdf – Downloaded 765 times – 3 MB

Download “รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม” StandardCode43_(v2.2)_6Dec16.rar – Downloaded 742 times – 10 MB

ที่มา : ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  (http://www.thcc.or.th/)

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมกิจกรรม “โรงพยาบาลคุณธรรม” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมกิจกรรม “โรงพยาบาลคุณธรรม” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.40 น. ณ ลานเสาธงชาติ หน้าโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
07.30 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง
07.55 เจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน อัญเชิญธงชาติจากห้องผู้อำนวยการมายังพิธี
07.59 ผู้อัญเชิญธงชาติผูกธงชาติกับเชือก และเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทำพิธี
08.00 -อัญเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติร่วมกัน
-สวดมนต์ไหว้พระ และสงบนิ่ง นำกล่าวโดยนายแพทย์ประจำโรงพยาบาล
-เจ้าหน้าที่ทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณ
“เราให้คำมั่นสัญญาว่า จะเป็นผู้มีความสามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”
-เสร็จพิธี
หมายเหตุ
การแต่งกาย

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ชุดสีกากี
 • พนักงานราชการ ชุดพนักงานราชการ
 • พนักงานกระทรวง ชุดพนักงานกระทรวง
 • พยาบาล ชุดพยาบาล

กรณีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ไม่มีสีกากี แต่งกายเสื้อสีขาว โดยอนุโลม

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

งานผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC)

Please try entering https://graph.facebook.com/1195736017137801/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 แรม 2 ค่ำ เดือน 9 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยสำหรับตึกผู้ป่วยในหลังใหม่ และศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) โดยได้รับเกียรติจาก พลโท นิรุทธ เกตุสิริ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่เคยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า โดยมีกำหนดการดังนี้

 เวลา 07.00 น.  ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 เวลา 10.09 น.  ถวายองค์ผ้าป่า เครื่องปัจจัยไทยธรรม
 เวลา 11.00 น.  พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
 เวลา 12.00 น.  เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

[ภาพบรรยากาศ กล้อง 1]

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.30 น. ณ ลานเสาธงชาติและตึกผู้ป่วยใน

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรม ได้นิมนต์พระสงฆ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ได้ทำบุญตักบาตร จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติและผู้มารับบริการ  ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.30 น. ณ ลานเสาธงชาติและตึกผู้ป่วยใน (พระสงฆ์จำนวน 3 รูป โดยพระสงฆ์เดินผ่านบริเวณดังกล่าว จึงขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการทำบุญครั้งนี้)

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ตารางการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 (ประเภทหน่วยงาน)

ขอเชิญร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันฟุตบอลในประเภท หน่วยงาน มีตารางการแข่งขันดังนี้

 วันที่ คู่ระหว่าง หมายเหตุ
 21 มิถุนายน 2559 16.00 น.  สาธารณสุข – ศึกษาธิการ  รอบแรก
 22 มิถุนายน 2559 15.00 น.  มหาดไทย – สาธารณสุข  รอบแรก
 23 มิถุนายน 2559 16.00 น.  ตำรวจ – สาธารณสุข  รอบแรก
 24 มิถุนายน 2559 14.00 น.  ชิงอันดับที่ 3  ชิงชนะเลิศ
 24 มิถุนายน 2559 16.00 น.  ชิงอันดับที่ 1  ชิงชนะเลิศ

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.