Category Archives: ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธค.61

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2562