ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์.pdf (0 downloads)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Download “ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า-200-ปอนด์” ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า-200-ปอนด์.pdf – Downloaded 4 times – 3 MB

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมย.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เมย.63.pdf (2 downloads)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-มีค.63.pdf (3 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป.pdf (5 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ.pdf (7 downloads)

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป.pdf (8 downloads)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู

ประกาศประกวดราคา.pdf (9 downloads)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์.pdf (13 downloads)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู (12 downloads)