ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรอง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด-และพยานรับรอง-ประกาศจัดซื้อจัด.pdf (15 downloads)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ์้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วย.pdf (15 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์.pdf (28 downloads)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์.pdf (32 downloads)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์.pdf (27 downloads)