ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

Download “ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบ.pdf” ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบ.pdf – Downloaded 8 times – 1 MB

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

Download “รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2563.pdf” รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2563.pdf – Downloaded 26 times – 993 KB

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรอง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ปีงบประมาณ 2563

Download “คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด-และพยานรับรอง-ประกาศจัดซื้อจัด.pdf” คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด-และพยานรับรอง-ประกาศจัดซื้อจัด.pdf – Downloaded 45 times – 707 KB