Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2562

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกและคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ
1.ใช้ฝ่ามือถูกัน
2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ
6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ
7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่
1.ก่อนเตรียมปรุงอาหาร
2.ก่อนรับประทานอาหาร
5 หลัง ได้แก่
1.หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม
2.หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง
3.หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล
4.หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
5.หลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส รวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าใหม่ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ

พิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ในพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.00 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • เวลา 06.00 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

 

 

[ภาพกิจกรรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2562