Category Archives: กิจกรรม

โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร  วันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด์โฮเทล

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารผู้ป่วยในหลังเก่า โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

06:00 น. เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่อาคารผู้ป่วยในหลังเก่า
06:30 น. เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
07:00 น. ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
08:00 น. เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน
ภาพกิจกรรม

ทีมนำดำเนินงานด้านคุณภาพสถานพยาบาลโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial Learning Network

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทีมนำดำเนินงานด้านคุณภาพสถานพยาบาลโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial Learning Network

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการให้บริการ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ให้บริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ถอนฟัน)
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 • มีบริการนวด ประคบ และจ่ายยาสมุนไพรของบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่

เรียนเชิญร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเรียนเชิญบุคคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และประชาชนร่วมกิจกรรม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จัดในวันพฤหัสบดี  ที่  27  กรกฎาคม  2560 ณ  บริเวณหน้าตึก OPD เก่า

บริการฟรี  ไม่เก็บค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ กิจกรรมและเวลา สถานที่
08.00 -10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
1 ลงทะเบียน
2 กิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรคทั่วไป,ทันตรรม,บริการแพทย์แผนไทย กิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรคทั่วไป,ทันตรรม,บริการแพทย์แผนไทย กิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรคทั่วไป,ทันตรรม,บริการแพทย์แผนไทย
 • บริการตรวจโรค ตึก opd
 • บริการทันตกรรม
  หน้าอาคารกายภาพ
 • บริการแพทย์แผนไทย
  หน้าอาคารแพทย์แผนไทย
3 กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร,อาหารแห้ง จำนวน 30 รูป)เริ่ม 09.00 น. ทางเดินหน้าห้อง X-ray จนถึง หน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
4 กิจกรรมโรงทาน ลานหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
5 กิจกรรม ๕ ส. สวนหย่อมหน้าโรงพยาบาล  และหน้าถนนโรงเก็บถังออกซิเจน

การแต่งกาย  เสื้อกีฬาสีขาว  กระโปรงหรือกางเกงสีดำ

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดภูคำมณี

เมื่อวันที่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ อสมและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ใน ณ วัดภูคำมณี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชน ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ งานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาลและเสริมสร้างสุขภาพ วันที่ 17 พ.ค 2560

เมื่อวันที่ 17 พ.ค ที่ผ่านมาบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาลและเสริมสร้างสุขภาพ ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร