Category Archives: ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2561 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 11 เม.ย 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สวน 5ส.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุของโรงพยาบาล

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

ชื่อผู้ใช้
Username : 10958
Password : 10958

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนพร แก้วเนตร เบอร์โทรศัพท์ 097-343-8296

Download “ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf” ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf – Downloaded 21 times – 1 MB

 

[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

ขอความร่วมมือให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
คำชี้แจงการทำแบบประเมิน
 • วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป
 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปกปิดเป็นความลับและไม่ถูกนำไปเปิดเผยให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน

  ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงรายรับ-รายจ่าย
  ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลภาระหนี้สินทั่วไป
  ข้อมูลส่วนที่ 4 ข้อมูลหนี้สินที่อยู่อาศัย
  ข้อมูลส่วนที่ 5 ความสนใจโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการรีไฟแนนซ์ (refinance)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

รหัสโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 10958

 1. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] ในหน้าแรก
 2. ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก โดยกดปุ่ม [ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก]
 3. ในหน้าค้นหารหัสหน่วยงาน โดยเลือกหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม หน่วยปฏิบัติงาน และจังหวัด ตามลำดับ แล้วกดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล]
 4. ตรวจสอบเลขรหัส 5 หลัก ของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
 5. ในหน้า “ลงทะเบียนเพื่อทำแบบประเมินฯ” ให้กำหนด Username เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” ประกอบด้วย “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ตามด้วย “@” และตามด้วย “เลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก” เช่น 334XXXXXXXXX@10958
 6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์”
 7. กำหนดรหัสผ่าน ด้วยตัวอักษร หรือตัวเลข จำนวน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ในช่อง “ยืนยัน” ด้วยรหัสเดิม
 8. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] แล้ว กดปุ่ม [เข้าสู่ระบบ]
 9. หลัง “เข้าสู่ระบบ” แล้ว ให้กดปุ่ม [เริ่มต้น] เพื่อทำแบบประเมิน
หมายเหตุ หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด 2 ครั้ง ที่บริเวณเลข 13 หลัก (แถบสีเขียว) ตรงมุมบนขวาของหน้าจอ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)” แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ” ในโครงการ MailGoThai ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (www.ega.or.th) ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลในประเทศและดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และทำให้ระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ
 3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดทำ Government ID สำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ภาครัฐ

คุณสมบัติและการบริการ

 1. ให้ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 MB
 2. ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น Calendar, Address book, Tasks และ Personal File Store
 3. รองรับการใช้งานผ่าน E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ Thunderbird
 4. รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows
 5. สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน

สำหรับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ที่มีความประสงค์ขอใช้งาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ สามารถยื่น

 • แบบฟอร์มขอใช้บริการ MailGoThai (account@psh.go.th)
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน

ยื่นได้ที่ งานเทคโนโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ในวันเวลา ราชการ
**เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้อีเมล์ภาครัฐแล้ว (ฟอร์มคุณยมลภัทร) สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร > ระบบงาน > ระบบจัดหมายอิเล็กทรอนิกส์

พบปัญหา สอบถามข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 176

คู่มือการใช้งาน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นตามกำหนดการดังนี้

 วัน/เวลา  กำหนดการ  หมายเหตุ/วิทยากร
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน Pre-Test
 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
นายแพทยชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 09.00 – 09.30 น.  Hand Hygine
 09.30 – 10.20 น.  Sepsis
 10.20- 10.30 น.  พักรับประธานอาหารว่าง
 10.30 – 11.00 น.  Antibiotic Smart Use
 11.00 – 12.00  PPE / อุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง เลือด
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาการกลางวัน
 13.00 – 16.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น 4 ฐาน

 • ฐานที่ 1 การล้างมือ
 • ฐานที่ 2 การคัดแยกมูลฝอย
 • ฐานที่ 3 การแพร่กระจายเชื้อ/อุปกรณ์ Sterile
 • ฐานที่ 4 Shape Injury PPE
16.00 น.  พิธีปิด  เฉพาะวันที่ 7 กันยายน 2560

**การแต่งกาย : เสื้อกีฬาสีขาว

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 (6 กันยายน 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โพสต์โดย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อ วันพุธที่ 6 กันยายน 2017

ประกาศ อำเภอโพธิ์ไทรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยประมาณ

การไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 โดยประมาณ จึงแจ้งให้่ทราบโดยทั่วกัน

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรแจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware

ตามที่มีการแพร่กระจายของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) โจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ส่งผล กระทบให้ธุรกิจและบริการ ร่วมถึงสถานพยาบาลหลายแห่งต้องหยุดบริการและต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเพื่อจ่ายเป็นค่าไถ่คืนข้อมูสำคัญ

ในการนี้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ใช้กันในปัจจุบัน จึงขอให้ทุกกลุ่มงานตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware อย่างเคร่งครัด มิให้ตกเป็นเหยื่อของ Ransomware โดยได้แนบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware

ทั้งนี้หากกลุ่มงานต้องการความช่วยเหลือรวมถึงคำปรึกษา ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ หมายเลขภายใน ๑๗๖, email : psh10958@gmail.com และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Ransomware

 

แจ้งขั้นตอนการเข้ากรอกเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรแจ้งขั้นตอนการเข้ากรอกเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) มีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์
 2. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูล
  Username : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน@10958
  รหัสผ่าน : กำหนดเอง 6 ตัว
  ยืนยัน : รหัสผ่าน 6 ตัว
 3. กดปุ่มลงทะเบียน
 4. เข้าสู่ระบบครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดตามข้อ 2