Category Archives: ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการอบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร นำโดยนายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร กำนันไพรยนต์ ทรายคำ กำนันตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกันติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ซึ่งจุดเสี่ยงมีดังนี้

 • สามแยกป้านป่าข่าชุมชน ตำบลสองคอน
 • ทางโค้งหน้าโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม
 • ทางโค้งหน้าโรงงานน้ำแข็งตำบลโพธิ์ไทร
 • ทางโค้งบ้านแดง ตำบลโพธิ์ไทร
 • ทางแยกบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลโพธิ์ไทร

กิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ สนามกีฬา อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ประกาศ การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯจะมีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ด้วยนั้น

เพื่อให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ฯ จึงใคร่ขอให้สมาชิก กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ตามแบบที่ส่งมาด้วย 1 และส่งกลับไปยังสหกรณ์ฯ ภายในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม หากสหกรณ์ ไม่ได้รับแบบฟอร์มแสดงความจำนงดังกล่าว สหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา

ในการนี้ สมาชิกสามารถเข้าตรวจสอบเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (http://www.coopubon.com)

ภาพบรรยากาศงาน กีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2559

ภาพบรรยากาศงาน กีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

สี

 1. สีขาว = รพ.โพธิ์ไทร
 2. สีส้ม = สสอ.และรพ.สต.

ประเภทกีฬา

 1. วอลเลย์บอลหญิง
 2. ฟุตซอลชาย
 3. บาสเกตบอลชาย/หญิง
 4. เปตองชาย/หญิง
 5. กีฬามหาสนุก

ผลการแข่งขัน

ประเภทกีฬา สีส้ม สีขาว ผู้ชนะ
บาสเกตบอลชาย

บาสเกตบอลหญิง

12

4

15

20

สีขาว

สีขาว

วอลเล่ย์บอลหญิง 2 1 สีส้ม
ฟุตซอลชาย 10 11 สีขาว
เปตองชาย

เปตองหญิง

5

13

13

12

สีขาว

สีส้ม

มหาสนุก 1 3 สีขาว
รวม 2 5 สีขาว

ภาพบรรยากาศ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559

กีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

สี

 1. สีขาว = รพ.โพธิ์ไทร
 2. สีส้ม = สสอ.และรพ.สต.

ประเภทกีฬา

 1. วอลเลย์บอลชาย/หญิง
 2. ฟุตบอลชาย/แชร์บอลหญิง
 3. บาสเกตบอลชาย/หญิง
 4. กีฬามหาสนุก

กำหนดการ

13.00 น. นักกีฬาทุกคนพร้อมกัน ณ สนามบาสเกตบอล รพ.โพธิไทร
13.15 น. ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันต้อนรับประธานและเชิญประธานประจำที่รับรอง
 • พิธีกร(นายเกียรติศักดิ์ดา โคตรพงศ์) ”นักกีฬาทั้งหมดเคารพท่านประธาน ระวัง ตรง”
 • ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
 • พิธีกรสั่ง ”นักกีฬาทั้งหมดเคารพธงชาติ แถว ตรง”
 • ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน(นพ.วุฒินันท์ คุณมี)
 • ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขัน (นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)
 • ดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา
 • เชิญธงกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร และธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา
 • นักกีฬาอาวุโสประจำแท่นกล่าวรายงาน พร้อมธงกีฬาสี ยืนรอบครึ่งวงกลม
 • นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณ
13.30 น. นักกีฬาทุกคนร่วมเต้นบาสโลบ
13.40 น. บาสเกตบอลชาย/หญิง (ชาย แข่งครึ่งละ 15 นาที พัก 10 นาที , หญิง แข่งครึ่งละ 10 นาที พัก 15 นาที)
 14.00 น. เปตองชาย/หญิง (การแข่งขันนักกีฬาตกลงกันเอง)
14.00 น. วอลเลย์บอลชาย/หญิง (เกมส์ 15 แต้ม 2/3 เซ็ต)
15.00 น. ตระกร้อชาย/หญิง (เกมส์ 15 แต้ม 2/3 เซ็ต)
15.00 น. กีฬามหาสนุก
15.30 น. ฟุตบอลชาย/แชร์บอลหญิง (ชาย แบ่งครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที /หญิง แข่งครึ่งละ 10 นาที พัก 20 นาที)
17.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน Sportnight กีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 27 / มอบถ้วยรางวัล

*ไม่มีงานเลี้ยงสังสรรค์กีฬาสี*

 

 

โครงการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 (รุ่นที่1,2)

ภาพบรรยากาศการอบรมและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล และ นส.อโนพร ไชยะพันโท มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2559

รับนิเทศการติดตามการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ภาพบรรยากาศ การรับนิเทศการติดตามการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

การอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” ปี 59

ภาพบรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559
ได้รับเกียติจาก แพทย์หญิงภัคจิรา สมบัติทวีกุล ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559

 

[ภาพบรรยากาศ] การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 2/2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยให้การต้อนรับ นำทีมโดย นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร