Category Archives: ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร  วันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

 

เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันธัญญารักษ์ขอนแก่น  ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานประกอบพิธี

ประชุมอัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ปี 2560

ภาพการประชุม อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร

[ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) และและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล]

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการอบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร นำโดยนายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร กำนันไพรยนต์ ทรายคำ กำนันตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกันติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ซึ่งจุดเสี่ยงมีดังนี้

  • สามแยกป้านป่าข่าชุมชน ตำบลสองคอน
  • ทางโค้งหน้าโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม
  • ทางโค้งหน้าโรงงานน้ำแข็งตำบลโพธิ์ไทร
  • ทางโค้งบ้านแดง ตำบลโพธิ์ไทร
  • ทางแยกบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลโพธิ์ไทร

กิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ สนามกีฬา อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559