Category Archives: ข่าวทั่วไป

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

โดยคำขวัญในการรณรงค์ประจำปีนี้ได้แก่ “Antimicrobials: handle with care” ซึ่งใช้ได้กับการรณรงค์ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรณรงค์เฉพาะด้านสุขภาพของมนุษย์คือ

“United to preservation antimicrobials”

รายละเอียดเพิ่มเติม
World Antimicrobial Awareness Week 2020

สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
“การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้ดีขึ้น”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

สื่องานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563
https://drive.google.com/…/1CjtenvOmBSj5tkFyZuzie…

 

 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
“การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้ดีขึ้น”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

สื่องานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563
https://drive.google.com/…/1CjtenvOmBSj5tkFyZuzie…

 

 

กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอก วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ
1.ใช้ฝ่ามือถูกัน
2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ
6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ
7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่
1.ก่อนเตรียมปรุงอาหาร
2.ก่อนรับประทานอาหาร
5 หลัง ได้แก่
1.หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม
2.หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง
3.หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล
4.หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
5.หลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าแถวทยอยนำพวงมาลา มาถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกัน ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส.ว. โรงเรียนเสาวนิตย์(บ้านวังแซ) อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 21ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร. 045-496000, 045-496058

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจาก พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกคนที่เจ็บป่วย ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า “พอ.สว.” ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา

พิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพร และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี 18 โรงพยาบาล รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 คัน จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดยเงินของประชาชนชาวไทย ที่ส่งผ่าน คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในตอนสถานการณ์อุทกภัย ของ จ.อุบลราชธานีที่ ผ่านมาโดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการดังกล่าว