Category Archives: ข่าวทั่วไป

กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2562

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกและคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ
1.ใช้ฝ่ามือถูกัน
2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ
6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ
7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่
1.ก่อนเตรียมปรุงอาหาร
2.ก่อนรับประทานอาหาร
5 หลัง ได้แก่
1.หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม
2.หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง
3.หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล
4.หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
5.หลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเข้าวางพวงมาลา

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบของบริจาค จาก “คุณวิมลรัตน์ ลักษมีโอภาส”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค จาก “คุณวิมลรัตน์ ลักษมีโอภาส” โดยสิ่งของที่รับบริจาคประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ขอขอบคุณ
1.คุณเทพฤทธิ์ นนทะบุตร วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
2.คุณพิบูล คันธจันทน์ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
[รุ่นที่ 1] 2 กันยายน 2562

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2