Category Archives: ข่าวทั่วไป

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมรองรับการยื่นบัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เริ่ม 4 พ.ค. 61

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันที แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่งและต้องรอผลการอนุมัติอีก 15 วัน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,104 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะ ได้แก่ การฟอกไต และรังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็ง รวมจำนวน 213 แห่ง

สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิ ทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตนในการใช้สิทธิเท่านั้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และที่สำคัญไม่กระทบสิทธิการเบิกค่ารักษาที่เคยได้รับ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นกัน

อย่าลืม
อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งในการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400
  • กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 045-496-058 ต่อ ห้องเก็บเงิน(107), งานสิทธิบัตร(114)

 

ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ประจำปี 2561

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ทำการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

เยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับการเยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ งานสุขภาพจิตและจิตเวช

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ งานสุขภาพจิตและจิตเวช ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย เจริญเปี่ยม จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

คุณสุรชัย เจริญเปี่ยม จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย เจริญเปี่ยม จิตอาสาสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะรอตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอก

โพสต์โดย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร บน 12 มีนาคม 2018

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น. ที่ผ่านมา นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ QLN เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA

ภาพบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ QLN เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร