Category Archives: ข่าวทั่วไป

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ภายใต้ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี 2563 และได้แบ่งปันวัสดุทางการแพทย์แก่โรงหมอเมืองละคอนเพ็ง

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะห้องการสาธารณสุขเมืองละคอนเพ็ง​ แขวงสาละวันเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเชิดชัย แก้วกนกและคุณพวงผกา แก้วกนก ที่บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเชิดชัย แก้วกนกและคุณพวงผกา แก้วกนก ที่บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการรับของขวัญ งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563  ณ บริเวณด้านหน้าแฟลตพยาบาล ในวันที่ 7 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัท สามตระกูลวัฒนา จำกัด ที่บริจาคบริจาคผ้าห่ม จำนวน 65 ผืน และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น​ 48,450 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัท สามตระกูลวัฒนา จำกัด ที่บริจาคบริจาคผ้าห่ม จำนวน 65 ผืน ผืนละ 330 บาท และที่นอนลม สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2700 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น​ 48,450 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพในโซนที่ 2 ประกอบด้วยเครือข่าย ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น และนาตาล ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณชวลิต​ เตชะประเสริฐวิทยา​ กรรมการผู้จัดการ​หจก.ศรีเมืองยนต์​1991 ที่บริจาคเครื่องปั่นเม็ดเลือดขนาด​จุ​ 40​ หัวปั่น​ ราคา​มูลค่า​ 185,000,บาท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณชวลิต​ เตชะประเสริฐวิทยา​ กรรมการผู้จัดการ​หจก.ศรีเมืองยนต์​1991 ที่บริจาคเครื่องปั่นเม็ดเลือดขนาด​จุ​ 40​ หัวปั่น​ ราคา​มูลค่า​ 185,000,บาท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางศิวาภรณ์ เงินราง รก. นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) ด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเงินบริจาค จาก “หลวงปู่จำนงค์ (คำ) คัมภีปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดบ้านคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค จำนวน 10,000 บาท จาก “หลวงปู่จำนงค์ (คำ) คัมภีปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดบ้านคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป