Category Archives: ข่าวทั่วไป

คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพร และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี 18 โรงพยาบาล รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 คัน จากโครงการ SAVE UBON 2019 โดยเงินของประชาชนชาวไทย ที่ส่งผ่าน คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในตอนสถานการณ์อุทกภัย ของ จ.อุบลราชธานีที่ ผ่านมาโดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตัวแทนประชาชนเป็นผู้มอบ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งโรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการดังกล่าว

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๓

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีทำบุญครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมเปิดสามพันโบกยิม ในวันอังคารที่ 4 ส.ค. 2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมเปิดสามพันโบกยิม ณ สามพันโบกยิม ในอังคารที่ 4 ส.ค. 2563 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.30 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่สามพันโบกยิม
  • เวลา 06.30 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เริ่มเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี หน.ชุดวิจัยโครงการใหญ่ฯ จากม.แม่ฟ้าหลวง อ.พิมณทิพา มาลาหอม ดร.วีระพันธ์ ซื่อสัตย์ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนไทย-ลาว

อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี หน.ชุดวิจัยโครงการใหญ่ฯ จากม.แม่ฟ้าหลวง อ.พิมณทิพา มาลาหอม ดร.วีระพันธ์ ซื่อสัตย์ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนไทย-ลาว สรุปรายงานการวิจัย งวดที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 ณ ด่านประเพณีปากบ้องสอนคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตรวจเยี่ยมระบบบริการและระบบการป้องโรค COVID-19

วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ,นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตรวจเยี่ยมระบบบริการและระบบการป้องโรค COVID-19 ,ARI Clinic, Cohort Ward, ห้องแยกโรคและโรงอาหาร จากนั้นได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE จำนวน 4 ชุด และหน้ากากอนามมัย N95.​20​ ชิ้น ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องแนวทางการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

หากท่านสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่? ทั้งที่ไม่มีอาการ มีอาการเล็กน้อย (ไข้หวัดทั่วไป) และไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือผู้เสี่ยง สามารถทำแบบประเมินตนเองตาม Link ด้านล่างนี้ครับ

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ภายใต้ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี 2563 และได้แบ่งปันวัสดุทางการแพทย์แก่โรงหมอเมืองละคอนเพ็ง