Category Archives: ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เดิน-ปั่นรื่นรมย์ ชมเมืองโพธิ์ไทร ร้อยรวมใจทุกดวง ดูแลตลอดไปไม่ทอดทิ้งกัน”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เดิน-ปั่นรื่นรมย์ ชมเมืองโพธิ์ไทร ร้อยรวมใจทุกดวง ดูแลตลอดไปไม่ทอดทิ้งกัน” โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)โพธิ์ไทร วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

ประชุมวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ในพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.00 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • เวลา 06.00 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

 

 

คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพพิธีช่วงเช้า

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ หอประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.25 62

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ หอประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 (25 กรกฎาคม 2562)