Category Archives: Uncategorized

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- ธ.ค. 62 (แบบ สขร1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตค62-ธค62 แบบ-สขร1 (4 downloads)

คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพพิธีช่วงเช้า

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธค.61

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1212161232161946/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

 

ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด

ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ณ สนามเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 โดยมีตารางการแข่งขันดังนี้

  !!! * วันที่  19 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีเขียว./วันที่  20 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีชมพู

H20130617-SCSoccer