Category Archives: Uncategorized

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

 

ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด

ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ณ สนามเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 โดยมีตารางการแข่งขันดังนี้

  !!! * วันที่  19 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีเขียว./วันที่  20 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีชมพู

H20130617-SCSoccer