Category Archives: Uncategorized

โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

 

ลำดับ ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
นักเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ ก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๑๘,๒๖๐ บาท

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุมไทรทองโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf” รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf – Downloaded 69 times – 4 MB

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- ธ.ค. 62 (แบบ สขร1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตค62-ธค62 แบบ-สขร1 (21 downloads)

คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพพิธีช่วงเช้า

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธค.61

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1212161232161946/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

 

ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด

ประกาศ เชิญชวนเจ้าหน้าที่-บุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ณ สนามเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 โดยมีตารางการแข่งขันดังนี้

  !!! * วันที่  19 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีเขียว./วันที่  20 มิถุนายน 2556 เสื้อกีฬาสีชมพู

H20130617-SCSoccer