News

การป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการแพ้เลือดซ้ำ

# รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : การป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการแพ้เลือดซ้ำ
โดย :
หลักการ : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 พบผู้ป่วย มีผื่นขึ้นตามตัว ไม่คัน ไม่มีไข้ หลังจากให้เลือดไปประมาณ 200 ml ซึ่งภายหลังพบว่าเกิดจากปฏิกิริยาของผู้ป่วยเอง ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ผู้ปฏิบัติงานจึงเห็นว่าควรทบทวนระบบการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการให้เลือดซ้ำ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานที่ว่า บริการโลหิตปลอดภัยและเพียงพอต่อการรักษา
เอกสารดาวน์โหลด :

Download “CQI-LAB-001.pdf” CQI-LAB-001.pdf – Downloaded 96 times – 481 KB