Tag Archives: ครบรอบ

งานผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 แรม 2 ค่ำ เดือน 9 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยสำหรับตึกผู้ป่วยในหลังใหม่ และศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) โดยได้รับเกียรติจาก พลโท นิรุทธ เกตุสิริ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่เคยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า โดยมีกำหนดการดังนี้

 เวลา 07.00 น.  ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 เวลา 10.09 น.  ถวายองค์ผ้าป่า เครื่องปัจจัยไทยธรรม
 เวลา 11.00 น.  พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
 เวลา 12.00 น.  เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

[ภาพบรรยากาศ กล้อง 1]

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

พระมหาอำคา วรปัญโญ วัดป่าศรีสำราญร่วมบริจาคสมทบทุนผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พระมหาอำคา วรปัญโญ วัดป่าศรีสำราญ พร้อมคณะ (คุณจำเนียร ตัณฑจรรยา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสูงเนินและคุณอัจฉรียา ญาณโสภาค หัวหน้างานธุรการโรงพยาบาลสูงเนิน) ได้เดินทางมาร่วมบริจาคสมทบทุนผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยและประจำศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยได้รับการต้อนรับจากคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการแจ้งรายละเอียดการโอน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชายแดน ตั้งอยู่ เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538

สภาพปัญหา ณ ปัจจุบัน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดนไทย – ลาว ขนาด 30 เดียง (F2) อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอโพธิ์ไทรและใกล้เคียงประมาณ 46,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมในพื้นที่ยากลำบาก
เนื่องจากโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ป่วยระยะ สุดท้าย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ครื่องมือแพทย์ไว้ประจำศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

problem-02

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (แรม 2 ค่ำ เดือน 9)

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา กำหนดการ
เวลา 07.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เวลา 10.09 น. ถวายองค์ผ้าป่า เครื่องปัจจัยไทยธรรม
เวลา 11.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เอกสารเผยแพร่

Page-01Page-02

 

ข้อมูลการติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 โทรสาร : 0-4549-6058

g352

 

ชื่อบัญชี
“ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร”
เลขที่บัญชี 020094808480 ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ไทร

 

ภาพอดีต 30 ปี

[vfb id=1]