Tag Archives: งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดโครงการแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในพื้นที่ตำบลสองคอน

[ดาวน์โหลด] คู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

เอกสารคู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

  • คู่มือกองทุนเล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559
  • คู่มือกองทุนเล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2559
  • คู่มือกองทุนเล่มที่ 4 งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูงปีงบประมาณ 2559

เอกสารดาวน์โหลด

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 1” FUND59_01.rar – Downloaded 1756 times – 30 MB

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 3” FUND59_03.rar – Downloaded 657 times – 5 MB

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 4” FUND59_04.rar – Downloaded 523 times – 2 MB

ข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง