Tag Archives: พอ.สว.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

Please try entering https://graph.facebook.com/1607998449244887/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการให้บริการ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ให้บริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ถอนฟัน)
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 • มีบริการนวด ประคบ และจ่ายยาสมุนไพรของบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/1058916494153088/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการให้บริการ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ให้บริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ถอนฟัน)
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 • มีบริการนวด ประคบ และจ่ายยาสมุนไพรของบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

ภาพบรรยากาศ หน่วยพอ.สว. โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วันที่ 19 มีนาคม 2558

ภาพบรรยากาศ หน่วยพอ.สว. โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

**เอื้อเฟื้อภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล / คุณชนะจิต ศรีภักดี

[ภาพกิจกรรม]โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค, ยารักษาโรค, อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย, การให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย, การรักษาโรคทั่วไป, ให้บริการทันตกรรม และการบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น
**ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล(dekchild.thongaou)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 56 เริ่มเวลา 06.30 น.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ อาคารกายภาพบำบัด ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 56 เริ่มเวลา 06.30 น.  โดยมีกำหนดการดังนี้

 • เวลา 06.30 น.:ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ อาคารกายภาพบำบัด
 • เวลา 07.00 น.:พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • เวลา 07.30 น.:ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปพร้อมถวายภัตตาหารเช้า
 • เวลา 08.00 น.:ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน