ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) ขนาดติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 160 กิโลวัตต์พีค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง | Leave a comment