รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอ.โพธิ์ไทร บริจาคถุงผ้าเพื่อมอบแก่ผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอ.โพธิ์ไทร บริจากถุงผ้าเพื่อมอบแก่ผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน จำนวน 19 ใบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058