อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร