โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ภายใต้คำขวัญ “ีรวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พันภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”