Category Archives: ข่าวทั่วไป

ประกาศเจตนารมณ์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ผู้มารับบริการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนการรับบริการ

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ผู้มารับบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ทุกคน เพื่อตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนการรับบริการ

กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้เตรียมหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้ง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 045-496-000, 045-496-058

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบที่ 1 เมษายน 2566

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบที่ 1 เมษายน 2566

Download “ประกาศรายชื่อข้าราชการ-ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf”

ประกาศรายชื่อข้าราชการ-ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf – Downloaded 425 times – 1.37 MB

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_00
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_1
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_2
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_6
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_12

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨

 

สามารถตรวจสอบวันหยุดอื่น ๆ ได้ที่นี่
ปฏิทิน วันหยุดราชการ

มกราคม

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  วันขึ้นปีใหม่)
 • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่)

มีนาคม

 • วันจ้นทร์ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์)

พฤษภาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

มิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา)

กรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566   วันอาสาฬบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566   วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566   วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

ธันวาคม

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ )

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

6 เมษายน 2566 : วันจักรี
13 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
14 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
15 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
16 เมษายน 2566 : วันหยุด
17 เมษายน 2566 : มติคณะรัฐมนตรีวันหยุดกรณีพิเศษ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨

ขอเชิญชาวอุบลราชธานีลงทะเบียน “หมอพร้อม Digital ID” เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการด้านสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ขอเชิญชาวอุบลราชธานีลงทะเบียน “หมอพร้อม Digital ID” เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการด้านสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยนำ บัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อลงทะเบียนได้ที่โรงพยาลของรัฐได้ทุกแห่ง (โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ติดต่อได้ที่งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 045-496000, 045-496058 ต่อ 113, 115)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย ดร.แพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร