Tag Archives: กีฬาคปสอ โซน2

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน2
1 แชมป์ตะกร้อชาย/หญิง = เขมราฐ
2 แชมป์วอลเลย์บอลชาย = ตระการ
3 แชมป์วอลเล่ย์บอลหญิง = โพธิ์ไทร
4 แชมป์บาสหญิง = โพธิ์ไทร
5 แชมป์บาสชาย = นาตาล
6 แชมป์ฟุตบอลชาย = ตระการ
7 แชมป์เปตอง = อยู่ระหว่างรวบรวมผล

 

 

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563  เมื่อวันที่ 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  3 : 3  ชนะจุดโทษ
 2  บาสเกตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  27 : 26 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 3  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  30 : 8  รอชิง
 4  เซปักตะกร้อชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  เซปักตะกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 6  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 1 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 7  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 0 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs กุดข้าวปุ้น

 

 

 

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคปสอ.โซน 2 ปี 2562 14 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคปสอ.โซน 2 ปี 2562 14 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป

 ลำดับ  รอบการแข่งขัน คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  ฟุตซอลชาย คัดเลือกสาย B โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  3 : 1
 2  ฟุตซอลชาย ตัดเชือกสาย B โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  1 : 4
 3  ฟุตซอลหญิง ตัดเชือกสาย A  โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  0 : 4

 

 

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  0 : 1
 2  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  18:14
 3  เซปักตะกร้อชาย  โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร  2 : 0
 4  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  2 : 0

 

การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ที่สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สนาม เวลา
 1  ฟุตบอลชาย  ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น  สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  09.00 น.
 2  บาสเกตบอลชาย  โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  16.00 น.
 3  บาสเกตบอลหญิง  โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น  15.00 น.
 4  วอลเลย์บอลชาย  ตระการพืชผล – นาตาล  14.00 น.
 5  วอลเลย์บอลหญิง  กุดข้าวปุ้น – ศรีเมืองใหม่  14.40 น.
 6  เซปักตะกร้อชาย  เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่  13.30 น.
 7  เซปักตะกร้อหญิง  ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่  13.00 น.
 8  เปตอง ชาย, หญิง (7 ประเภท)  ทุกคปสอ.  10.00 น.
 9  ฟุตซอล ชาย, หญิง  ทุกคปสอ.  จัดการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย 62 ณ สนามฟุตซอล คปสอ.ตระการพืชผล (รร.บ้านม่วงเดียด)  08.00 น. เป็นต้นไป