Tag Archives: กีฬาคปสอ.

ภาพบรรยากาศ คปสอ.โพธิ์ไทร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 “ขุหลุเกมส์” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

ภาพบรรยากาศ คปสอ.โพธิ์ไทร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 “ขุหลุเกมส์” ณ คปสอ.ตระการพืชผลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557  และอัพเดตผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ best online casino ดังนี้

 • ชนะเลิศกีฬาประเภทบาสเกตบอลชาย
 • ชนะเลิศกีฬาประเภทบาสเกตบอลหญิง
 • ชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยว ทั่วไป
 • ชนะเลิศแบดมินตันชายคู่ ทั่วไป

/*ภาพจากล้อง A*/

การเดินขบวนพาเหรด

ช่วงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง

ช่วงมอบถ้วยรางวัล

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2557 “ขุหลุเกมส์” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2557 “ขุหลุเกมส์” ณ คปสอ.ตระการพืชผล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 รอบชิงชนะเลิศ เอกสาร/ตารางการแข่งขันดาวน์โหลดได้ในประกาศ

ประเภทกีฬา เวลา คู่แข่งขัน สนามการแข่งขัน หมายเหตุ
ฟตุบอล 10:30 ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล โรงเรียนตระการพืชผล หลังพิธีเปิดการแข่งขัน
วอลเลย์บอล(หญิง) 11:00 ศรีเมืองใหม่ กุดเข้าวปุ้น โรงเรียนตระการพืชผล
วอลเลย์บอล(ชาย) 13:00 ศรีเมืองใหม่ กุดเข้าวปุ้น โรงเรียนตระการพืชผล
ตระกร้อ(หญิง) 13:00 ตระการพืชผล เขมราฐ โรงเรียนตระการพืชผล
ตระกร้อ(ชาย) 14:00 ตระการพืชผล เขมราฐ โรงเรียนตระการพืชผล
บาสเกตบอล(หญิง) 15:00 โพธิ์ไทร เขมราฐ สนามกีฬาหนองขุหลุ
บาสเกตบอล(ชาย) 16:00 โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ สนามกีฬาหนองขุหลุ
เปตอง(ชาย-ทั่วไป) 10:30 โพธิ์ไทร ตระการพืชผล รพ.ตระการพืชผล
เปตอง(หญิง-ทั่วไป) 10:30 โพธิ์ไทร เขมราฐ รพ.ตระการพืชผล
เปตอง(ชาย-อาวุโส) 11:00 ตระการพืชผล  – รพ.ตระการพืชผล ยังแข่งรอบแรกไม่จบ
เปตอง(หญิง-อาวุโส) 11:00 นาตาล เขมราฐ รพ.ตระการพืชผล
เปตอง(ผสม-ทั่่วไป) 13:00 ตระการพืชผล รพ.ตระการพืชผล ยังแข่งรอบแรกไม่จบ
เปตอง(ผสม-อาวุโส) 13:00 รพ.ตระการพืชผล ยังแข่งรอบแรกไม่จบ

หมายเหตุ

 • SPORT NIGHT โรงพยาบาลตระการพืชผล เริ่ม 17:30 น. เป็นต้นไป
 • ขบวนพาเหรดเริ่มตั้งขบวนที่สี่แยกไปอำเภอศรีเมืองใหม่ (ป้อมตำรวจ) เวลา 07.00 น.
 • รถรับ-ส่งนักกีฬาและขบวนพาเหรดคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 06.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • ประเภทกีฬาที่ยังแข่งรอบแรกไม่จบให้ทำการแข่งขันในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
 • ผู้ประสานงานขบวนพาเหรด ทพญ.ชนม์นิภา, คุณจันทร์เพ็ญ
 • ผู้ประสานงานกีฬา คุณ ยมลภัทร, คุณชนะจิต
[Download not found]

กำหนดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันและฟุตซอลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล

กำหนดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันและฟุตซอลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล

 • แบดมินตัน ทำการแข่งขันที่ ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาบาลตระการพืชผล
 • ฟุตซอล ทำการแข่งขันที่ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชานี

ตารางการแข่งขันแบดมินตัน

SC-BT-20141118

ตารางการแข่งขันฟุตซอล

SC-Footsal-20141118

[Download not found]

 

[ภาพบรรยากาศ] การแข่งขันกีฬา คปสอ.โซน 2 สนาม คปสอ.เขมราฐและคปสอ.ศรีเมืองใหม่

ภาพบรรยากาศ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คปสอ.โซน 2 ประจำปี 2557 สนาม คปสอ.เขมราฐและคปสอ.ศรีเมืองใหม่ ที่ผ่านมา

สนามคปสอ.เขมราฐ (วันที่ 30 ตุลาคม 2557)

สนามคปสอ.ศรีเมืองใหม่ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.เขมราฐ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.เขมราฐ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 casino online ตารางดาวน์โหลดได้ในประกาศ

เวลา ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน  สาย สนามการแข่งขัน
13.00  ตะกร้อ (ช)  โพธิ์ไทร  ตระการพืชผล  B  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ช-ทั่วไป)  นาตาล  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ญ-ทั่วไป)  นาตาล  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ญ-อาวุโส)  ศรีเมืองใหม่  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ
13.00  เปตอง(ผสม-อาวุโส)  ศรีเมืองใหม่  โพธิ์ไทร  รพ.เขมราฐ
14.00  วอลเลย์บอล(ช)  นาตาล  โพธิ์ไทร  รพ.เขมราฐ
15.00  ฟุตบอล(ช)  โพธิ์ไทร  ตระการพืชผล  B  รพ.เขมราฐ
16.00  ตระกร้อ(ญ)  เขมราฐ  โพธิ์ไทร  A  รพ.เขมราฐ

หมายเหตุ

 • SPORT NIGHT โรงพยาบาลเขมราฐ
 • รถรับ-ส่งนักกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
[Download not found]

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้

เวลา ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน สาย สนามการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
13.00 ตะกร้อ (ช) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ B รพ.กุดข้าวปุ้น 2-0
14.00 บาสเก็ตบอล(ช) นาตาล โพธิ์ไทร A รพ.กุดข้าวปุ้น 16-35
13.00 เปตอง(ช-ทั่วไป) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ A รพ.กุดข้าวปุ้น 13-6
13.00 เปตอง(ญ-ทั่วไป) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ A รพ.กุดข้าวปุ้น 13-4
13.00 เปตอง(ช-อาวุโส) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ A รพ.กุดข้าวปุ้น 13-11
13.00 เปตอง(ญ-อาวุโส) โพธิ์ไทร นาตาล A รพ.กุดข้าวปุ้น
15.00 บาสเก็ตบอล(ญ) กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร B รพ.กุดข้าวปุ้น 10-17
16.00 วอลเลย์บอล(ญ) นาตาล โพธิ์ไทร A รพ.กุดข้าวปุ้น 0-2

ภาพการแข่งขันของคปสอ.โพธิ์ไทร (น่าฮัก)

 

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายในคปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 25 วันที่ 16 ตุลาคม 2557

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายในคปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 25 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ สนามโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยครั้งนี้แบ่งทีมออกเป็น 2 สี คือสีเขียวและสีชมพู โดยมีประเภทกีฬาดังนี้

 1. บาสเกตบอล
 2. เปตอง
 3. วอลเลย์บอล
 4. ฟุตซอล
 5. แชร์บอล
 6. กีฬามหาสนุก
[การแข่งขันกีฬาช่วง 13.00 – 18.00 น.] [การแข่งขันกีฬาช่วงงานสปอร์ตไนท์ 18.00 น. –  ?]

[ภาพบรรยากาศ] การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 สนามที่ 5-6 และตารางการแข่งขันกีฬาในร่ม 21 พ.ย 56

ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 สนามที่ 5 และ 6 เมื่อวันที่ 19 พ.ย 2556 และตารางการแข่งขันกีฬาในร่ม (ฟุตซอลเทเบิลเทนนิสและแบดมินตัน) 21 พ.ย 56 ณ สนามตระการพืชผล

ตารางการแข่งขัน

SC-SPORT56-01BM SC-SPORT56-01FT

ภาพการแข่งขัน คปสอ.โพธิ์ไทรสนามที่ 5 ณ สนามเขมราฐ

ภาพการแข่งขัน คปสอ.โพธิ์ไทรสนามที่ 6 ณ สนามตระการพืชผล

[ภาพบรรยากาศ]กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน ๒ ปี ๒๕๕๖ “ต้นตาลเกมส์” ณ คปสอ.โพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน ๒ ปี ๒๕๕๖ “ต้นตาลเกมส์” ณ คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ฟุตบอล คปสอ.โพธิ์ไทร – คปสอ.กุดข้าวปุ้น สนามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร (0-0)

[ภาพบรรยากาศ] การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556

[ภาพบรรยากาศ] การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น โดยคปสอ.โพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ

 • วอลเลย์บอลชาย
 • บาสเกตบอลหญิง
 • บาสเกตบอลชาย

ติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ >> เกาะติดขอบสนามกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ปี 2556