Tag Archives: วันการล้างมือโลก

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอก

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ 1.ใช้ฝ่ามือถูกัน 2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ 6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ และ7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร และ 5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม, หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง, หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล, หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกและคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ 1.ใช้ฝ่ามือถูกัน 2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ 6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ และ7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร และ 5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม, หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง, หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล, หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2140976125947114]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริเวณ ตึกผู้ป่วยนอก และ คลินิคผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอเชิญผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันการล้างมือโลก (อังกฤษ: Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกให้ล้างมือด้วยสบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือพร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง วันการล้างมือโลกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากสัปดาห์น้ำโลกประจำปี ค.ศ. 2008 ซึ่งถูกจัดขึ้นในเมืองสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม และริเริ่ม Public Private Partnership for Handwashing (PPPHW) วันการล้างมือโลกถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัย

handwash02_banner_1000_333

กิจกรรมวันการล้างมือโลก

วัน เวลา กิจกรรม
24 – 28 ตุลาคม 2559 สัปดาห์วันการล้างมือโลก

  • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับสัปดาห์วันการล้างมือโลก
26 ตุลาคม 2559 กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก”

  • 8.00 น. – ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดย แพทย์หญิง ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
  • 8.30 น. – สอนท่าการล้างมือและเต้นประกอบเพลง ล้างมือ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  • 8.45 น. – ถามตอบข้อสงสัย มีรางวัลแจก
  • 9.30 น. – รณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ข้อมูลอ้างอิง

 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอเชิญผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันการล้างมือโลก (อังกฤษ: Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกให้ล้างมือด้วยสบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือพร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง วันการล้างมือโลกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากสัปดาห์น้ำโลกประจำปี ค.ศ. 2008 ซึ่งถูกจัดขึ้นในเมืองสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม และริเริ่ม Public Private Partnership for Handwashing (PPPHW) วันการล้างมือโลกถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัย

handwash02_banner_1000_333

ข้อมูลอ้างอิง

ภาพกิจกรรม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.993665197344885.1073741862.311434945567917]

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.