Tag Archives: วันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตามกำหนดการดังนี้

06:00 น. เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
06:30 น. เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
07:00 น. ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
08:00 น. เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน
ภาพกิจกรรม

[fbalbum  url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980988415279230.1073741835.311434945567917]

[ภาพบรรยากาศ]พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

กำหนดการ

 06.30  ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
 06.45  พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 07.00  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
 08.00  ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพบรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์