Tag Archives: วันพ่อแห่งชาติ

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรถวายพานพุ่ม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2194758167235576]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช “วันพ่อแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทรร่วมกับข้าราชการ ประชาชนในอำเภอโพธิ์ไทร และในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี-สดุดีมหาราชา เพื่อถวายและแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1017173548327383.1073741877.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Dec05-splash

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ของอำเภอโพธิ์ไทร ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร casino online จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมพิธีพร้อมกัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖