Tag Archives: สัปดาห์สุขภาพจิต

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พ.ญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” เพื่อให้การประเมินสุขภาพคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ
ให้บริการ วันศุกร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.00 -12.00 น.
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 045-496058 ต่อ 404

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเอโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 ณ ลานหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายคลายเครียดในเพลง 3 ส หลักปฐมพยาบาลทางใจ และให้ความรู้ในหัวข้อ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มีการประเมินตนเองด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN , ให้ความรู้โรคซึมเศร้า ,การจัดการความเครียด ,หัวเราะบำบัด ,แนะนำสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งยังมีการถามตอบปัญหามอบรางวัล ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2564 สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน
“สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
“การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้ดีขึ้น”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

สื่องานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563
https://drive.google.com/…/1CjtenvOmBSj5tkFyZuzie…

 

 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน

  “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เรามุ่งเป้าให้คนไทยจะต้องไม่ละเลย ผู้ที่มีความเสี่ยง

หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต

และสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือออกไปให้คนรอบข้าง

เริ่มจากจุดเล็กๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน

ขยายไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น เช่น องค์กร ชุมชน และสังคมไทย

ฟังกัน วันละสิบ

เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

“การรับฟัง”เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น

รับฟังแบบไม่ตัดสิน รับฟังด้วยหัวใจ และรับฟังด้วยความเข้าใจ ตั้งใจฟัง

การเปิดใจรับฟังกัน วันละ 10 การสนทนา หรือ รับฟังคนอื่นให้ได้ วันละ 10 นาที

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เล่าและผู้รับฟัง

ครอบครัว เพื่อน ชุมชนและสังคม ก็จะมีคุณภาพ

มาเริ่มต้นการเป็นผู้ฟังที่ดี “ฟังกัน วันละสิบ” เครื่องมือง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้

มาช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น กล้าระบายความทุกข์ภายในใจมากขึ้น

เพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพใจที่ความเข้มแข็ง

 

#การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

คุณต้องฟังเค้า…อย่างเข้าใจ ฟังอย่างไร?

ฟังด้วย หู… ฟังเรื่องราว เนื้อหาและสาเหตุ

ฟังด้วย ตา… ฟังสีหน้า ท่าที กิริยา

ฟังด้วย ใจ… ฟังอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆในใจ

 

#Let me hear you คุณสมบัติผู้ฟังที่ดี คุณก็มีได้

  1. เปิดใจพร้อมรับฟัง
  2. ฟังด้วย หู ตา ใจ
  3. จับประเด็นและสรุปใจความสำคัญได้
  4. จับความรู้สึกผู้พูดและสะท้อนความรู้สึกได้
  5. ไม่ตัดสิน รับฟังอย่างไม่มีอคติ
  6. ไม่พูดแทรก ไม่แสดงความเห็น สั่งสอน แนะนำ หรือเล่าเรื่องตัวเองแทน
  7. หลังจบการรับฟัง ต้องไม่เก็บความทุกข์ของผู้เล่าไว้กับตัวเอง สามารถผ่อนคลายได้

#หัวใจมีหู

ใช้หัวใจในการรับฟัง…ได้จริงหรอ?

คุณรู้หรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่เวลารับฟังมักจะฟังและคิดไปพร้อมๆกัน

แต่ไม่เคยรับฟังและคิดที่จะเข้าใจ

ภาพกิจกรรม

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 และฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202