Vision

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน
  • ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
  • สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวทั่วไป

1,269 views

คปสอ.โพธิ์ไทร รับคณะตรวจราชการติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพที่ 10 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ข่าวการรับบริจาค

359 views

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ Surgical mask(หน้ากากอนามัย) จำนวน 4,000 ชิ้น Disp. Glove size M(ถุงมือ) จำนวน 400 คู่ และ Leg cover(ถุงคลุมขา) จำนวน 100 คู่ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

752 views

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณ หจก.ค้ำคูณ พร็อพเพอร์ตี้ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 ลัง ข้าวมันไก่และผัดซีอิ๊ว 60 ชุด  สนับสนุนบริการฉีดวัคซีน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

678 views

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ สิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นมูลค่า 49,457 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

652 views

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ สมาคมครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโพธิ์ไทร มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

ประกาศภายในหน่วยงาน

ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

1,269 views

คปสอ.โพธิ์ไทร รับคณะตรวจราชการติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพที่ 10 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพกิจกรรม

1,414 views

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองซุปเปอร์ลีก ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย และมีเวลาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

772 views

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และ พนักงานบริการ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ

เรื่องเด่นสุขภาพ

บทความพิเศษ

ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานภายนอก

แนวทางปฎิบัติมาตรการป้องกัน Ransomware

โครงการ/ผลการดำเนินงาน

โครงการและผลการดำเนินการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2558.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการ

  • eGFR using CKD-EPI eGFR using CKD-EPI eGFR using CKD-EPI eGFR using CKD-EPI
  • GIN Conference ระบบประชุมทางไกลเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference ระบบประชุมทางไกลเครือข่ายภาครัฐ
  • Health Checkup ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย ค้นหาการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ Health Checkup ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย ค้นหาการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ
  • เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเดือนและค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเดือนและค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ