การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หมายถึง

นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 1. โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก ภายในปี 2541
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและสามารถเผยแพร่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกวิธี
 3. เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน
 4. แม่ทุกคนที่มาฝากครรภ์จะได้รับความรู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 5. เด็กที่คลอดในโรงพยาบาลจะได้ดูดนมแม่ทันทีหลังคลอด
 6. ห้ามนำขวดน้ำมาที่โรงพยาบาลเพราะจะไม่ให้เด็กดูดน้ำ
 7. แม่และลูกที่คลอดปกติจะอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง
 8. แม่ต้องให้ลูกดูดนมโดยไม่จำกัดเวลา
 9. ไม่ให้เด็กดูดหัวนมยาง-หัวนมปลอดเด็ดขาด
 10. โรงพยาบาลจะให้แม่-ลูกกลับบ้านได้เมื่อลูกดูดนมได้ดี
 11. แม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ปรึกษาได้ที่ ศสมช.ในหมู่บ้าน

ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่

Maternal and Child Health Accreditation - การประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (1191 downloads )

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2558
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558
ได้รับเกียติจาก นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981000118611393.1073741839.311434945567917]