Category Archives: ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เผยแพร่นโยบายด้านยาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2561

เผยแพร่นโยบายด้านยา โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เผยแพร่นโยบายด้านยาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2561

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งคลิปเสียงเพลง 5ส ที่แต่งเนื้อร้องเอง ความยาว 3-4 นาที เข้าประกวด เพื่อใช้ในกิจกรรม 5ส ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งคลิปเสียงเพลง 5ส ที่แต่งเนื้อร้องเอง ความยาว 3-4 นาที เข้าประกวด เพื่อใช้ในกิจกรรม 5ส ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ Line ID : tukkatik2508 (คุณธนพร แก้วเนตร)หมดเขตรับคลิปวันที่ 18 กันยายน 2561 ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการ อำนวยการ 5ส ประกาศผลวันที่ 19 กันยายน 2561 และเริ่มนำไปใช้ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

พิธีทำบุญครบรอบ 32ปี วันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.00 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • เวลา 06.00 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2019199968124731.1073742060.311434945567917]

 

งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับ-ส่ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2015666035144791.1073742059.311434945567917]

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและประชาชนร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก

ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรม

  • 10:00 น. โรงทาน ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  • 14:00 น. ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร

 

กิจกรรมโรงทาน
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1991153580929370.1073742054.311434945567917] ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1991844007526994.1073742055.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2561 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 11 เม.ย 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สวน 5ส.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุของโรงพยาบาล
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1854623557915707.1073742033.311434945567917]

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

ชื่อผู้ใช้
Username : 10958
Password : 10958

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนพร แก้วเนตร เบอร์โทรศัพท์ 097-343-8296

Download “ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf”

ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf – Downloaded 405 times – 1.32 MB

 

[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1794203317291065.1073742022.311434945567917]

[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1713686925342705.1073742009.311434945567917]