ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

Download “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ65-ไตรมาส2.pdf” รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ65-ไตรมาส2.pdf – Downloaded 21 times – 1 MB

แผนปฏิบัติการจัดจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

Download “การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ.pdf” การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ.pdf – Downloaded 2 times –