ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

Download “ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอกากาศและระบายอากาศ.pdf” ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอกากาศและระบายอากาศ.pdf – Downloaded 5 times – 3 MB

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย covid-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ(สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)

แผนจัดซื้อจัดจ้างประปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ-.pdf (3 downloads)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ.pdf (3 downloads)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

Download “ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบ.pdf” ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบ.pdf – Downloaded 11 times – 1 MB

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

Download “รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2563.pdf” รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2563.pdf – Downloaded 32 times – 993 KB