ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

Download “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ65-ไตรมาส2.pdf” รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ65-ไตรมาส2.pdf – Downloaded 36 times – 1 MB

Download “ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบไตร-3.pdf” ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบไตร-3.pdf – Downloaded 10 times – 1 MB

Download “รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 65 ไตรมาส 4.pdf” รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี-65-ไตรมาส4.pdf – Downloaded 1 time – 1 MB