Category Archives: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พ.ญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” เพื่อให้การประเมินสุขภาพคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ
ให้บริการ วันศุกร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.00 -12.00 น.
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 045-496058 ต่อ 404

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเอโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 ณ ลานหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายคลายเครียดในเพลง 3 ส หลักปฐมพยาบาลทางใจ และให้ความรู้ในหัวข้อ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มีการประเมินตนเองด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN , ให้ความรู้โรคซึมเศร้า ,การจัดการความเครียด ,หัวเราะบำบัด ,แนะนำสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งยังมีการถามตอบปัญหามอบรางวัล ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

ประกาศ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตาม “หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล-โรงพยาบาลโพธิ์ไทร.pdf (1539 downloads )

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2564 สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน
“สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

 

ความเครียดเป็นเรื่องปกติที่มีกันได้ คนเราถ้าไม่มีความเครียดเลยก็ดูผิดปกติไป แต่ถ้าเครียดมากๆ ก็ต้องหาวิธีจัดการความเครียด

“ความเครียดเป็นเรื่องปกติที่มีกันได้ คนเราถ้าไม่มีความเครียดเลยก็ดูผิดปกติไป แต่ถ้าเครียดมากๆ ก็ต้องหาวิธีจัดการความเครียด”

หากรู้สึกเครียด วิตกกังวล สามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
ได้ที่ MENTAL HEALTH CHECK IN

http://www.checkin.dmh.go.th

MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

พัฒนาโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 13 กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก ?
#ความเครียดเป็นเรื่องปกติ
#เราจะผ่านไปด้วยกัน
#ศูนย์สุขภาพจิตที่10
#กรมสุขภาพจิต
#COVID19

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

RSV ภัยร้ายคุกคามลูกน้อย เสี่ยงปอดบวมฤดูฝน

RSV ภัยร้ายคุกคามลูกน้อย…. เสี่ยงปอดบวม?ฤดูฝน เป็นช่วงที่เด็กๆ มักจะป่วยบ่อย สามารถติดเชื้อโรคได้หลายชนิด รวมถึงไวรัส RSV ซึ่งเป็นเชื้อหนึ่งที่อาจจะพบได้บ่อยเช่นกัน
?? RSV คืออะไร ?
RSV มีชื่อเต็มๆ ว่า
?Respiratory Syncytial Virus?
เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ได้ตั้งแต่ หวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ หรือปอดบวมได้ โดยเริ่มต้นมักมีอาการไข้ น้ำมูกไหล คัดจมูก ไอมีเสมหะ ถ้าโรคเป็นรุนแรงขึ้น จะทำให้เกิดอาการหอบ เหนื่อย และหายใจลำบาก
??เมื่อเป็นโรค RSV แล้วส่งผลเสียอย่างไร ?
เมื่อติดเชื้อ RSV เริ่มต้นจะมีอาการของไข้หวัด แต่ถ้ารุนแรงขึ้นอาจจะเป็นปอดบวมได้ ซึ่งถ้ารุนแรงมากอาจมีระบบหายใจล้มเหลวอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อาการของเด็กที่ติดเชื้อ RSV เริ่มจากมีไข้ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ ถ้ารุนแรงมากขึ้นจนเกิดหลอดลมฝอยอักเสบ หรือปอดบวม จะมีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงวี๊ดๆ ได้ อาจจะอาเจียน รับประทานไม่ได้ อ่อนเพลีย ซึมลง ในเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคปอด หรือโรคหัวใจ มีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงจาก RSV ได้มากกว่าเด็กปกติทั่วไป ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ
อาศัยอาการและอาการแสดงเป็นหลัก โดยการซักประวัติการป่วยและตรวจร่างกายโดยแพทย์ อาจจำเป็นต้องใช้ภาพรังสีปอด (เอกซเรย์) ถ้าสงสัยว่ามีหลอดลมอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ หรือปอดบวม การวินิจฉัยเชื้อ RSV เบื้องต้น อาจทำได้โดยการเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุทางเดินหายใจส่งตรวจ (nasal swab) ได้ผลประมาณ 30 นาที อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีไวรัสหรือแบคทีเรียอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมได้เช่นกัน ถ้าจำเป็นอาจต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค
? #การรักษาโรค RSV ส่วนใหญ่รักษาตามความรุนแรงของโรคเป็นหลัก เช่น ให้ยาลดไข้ถ้ามีไข้ ให้น้ำเกลือถ้ารับประทานอาหารไม่ได้ หรือถ้ามีภาวะหายใจเร็ว หอบเหนื่อย อาจต้องให้ออกซิเจนในโรงพยาบาล ถ้ามีหายใจวี๊ดๆ อาจต้องพ่นยาขยายหลอดลมหรือใช้วิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม กรณีที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว ก็อาจจำเป็นต้องใส่ท่อหลอดคอและใช้เครื่องช่วยหายใจจนกว่าอาการจะดีขึ้น เป็นต้น
เชื้อ RSV ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ติดเชื้อ เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ดังนั้นการป้องกันทำได้โดย ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงคนรอบข้าง ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล แยกของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยเด็ก และเน้นการทำความสะอาด รวมถึงของเล่น ควรให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ใหญ่ควรระมัดระวังการไปสัมผัสผู้ป่วย
งานควบคุมโรคโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 206
สายด่วนกรมควมคุมโรค 1422

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
“การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้ดีขึ้น”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

สื่องานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563
https://drive.google.com/…/1CjtenvOmBSj5tkFyZuzie…

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัทมีจงมี จำกัด ที่บริจาคแผ่นพลาสติกใสและอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากาก Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ บริษัทมีจงมี จำกัด ที่บริจาคแผ่นพลาสติกใสและอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากาก Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

  • 11654997808981
  • 11654997739651
  • 11654997549388
  • 11654997369126