เชียร์ลีดเดอร์ คปสอ.โพธิ์ไทรเชียร์ลีดเดอร์ คปสอ.โพธิ์ไทร กีฬาคปสอ.โซน 2 “ขุมคำเกมส์”

เชียร์ลีดเดอร์ คปสอ.โพธิ์ไทรการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 “ขุมคำเกมส์” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี

กีฬาสีคปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 24 – เต้นแอโรบิคก่อนการแข่งขันกีฬาสีคปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 24

เต้นแอโรบิคก่อนการแข่งขันกีฬาสีคปสอ.โพธิ­์ไทร ครั้งที่ 24 วันที่ 26 กันยายน 2556 ผู้นำเต้นโดยพี่ดอกอ้อ สุววรณพริ้ง