Category Archives: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชาวอุบลราชธานีลงทะเบียน “หมอพร้อม Digital ID” เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการด้านสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ขอเชิญชาวอุบลราชธานีลงทะเบียน “หมอพร้อม Digital ID” เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการด้านสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยนำ บัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อลงทะเบียนได้ที่โรงพยาลของรัฐได้ทุกแห่ง (โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ติดต่อได้ที่งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 045-496000, 045-496058 ต่อ 113, 115)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย ดร.แพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม ศูนน์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม (ศอข.)
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พ.ญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” เพื่อให้การประเมินสุขภาพคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ
ให้บริการ วันศุกร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.00 -12.00 น.
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 045-496058 ต่อ 404

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเอโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 ณ ลานหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายคลายเครียดในเพลง 3 ส หลักปฐมพยาบาลทางใจ และให้ความรู้ในหัวข้อ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มีการประเมินตนเองด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN , ให้ความรู้โรคซึมเศร้า ,การจัดการความเครียด ,หัวเราะบำบัด ,แนะนำสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งยังมีการถามตอบปัญหามอบรางวัล ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323