Category Archives: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วิทยากร นายแพทย์ปฐมพร ทองนุ่ม นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

ประกาศ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตาม “หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำโดย นางสาวธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านหินดาน หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย ดร.แพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564​ ณ​ วัดศรีบุญเรือง

เมื่อวันอาทิตย์ที่​ 5​ ธันวาคม​ 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564​ ณ​ วัดศรีบุญเรือง โดยกำหนดการจัดกิจกรรมมีดังนี้

  • เวลา​ 07.30 น.​ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล​ ณ​ วัดศรีบุญเรือง
  • เวลา​ 08.30​ น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ​ วัดศรีบุญเรือง

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2564 สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน
“สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าแถวทยอยนำพวงมาลา มาถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกัน ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

 

ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรงดให้บริการแพทย์แผนไทย (รับเฉพาะหลังคลอด) และแผนกกายภาพบำบัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถาณการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรงดให้บริการ

  • แพทย์แผนไทย (รับเฉพาะหลังคลอด)
  • แผนกกายภาพบำบัด (รับเฉพาะผู้ป่วยใน)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถาณการณ์จะคลี่คลายสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมาเยเลขโทรศัพท์ 045-496000

 

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน ASTRA ZENECA เข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์เป็น 12 สัปดาห์

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน ASTRA ZENECA เข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์เป็น 12 สัปดาห์ ตามนัดหมายดังนี้
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
7 มิถุนายน 2564
11 มิถุนายน 2564
2 กันยายน 2564
8 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
3 กันยายน 2564
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ASTRA ZENECA เข็มแรก วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามวันที่ได้รับการนัดหมายเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-4643011 และรพ.สต.ใกล้บ้าน