Category Archives: ข่าวทั่วไป

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม ศูนน์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม (ศอข.)
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พ.ญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” เพื่อให้การประเมินสุขภาพคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ
ให้บริการ วันศุกร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.00 -12.00 น.
สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 045-496058 ต่อ 404

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเอโพธิ์ไทร นำโดย พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 ณ ลานหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยจัดกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายคลายเครียดในเพลง 3 ส หลักปฐมพยาบาลทางใจ และให้ความรู้ในหัวข้อ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มีการประเมินตนเองด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN , ให้ความรู้โรคซึมเศร้า ,การจัดการความเครียด ,หัวเราะบำบัด ,แนะนำสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งยังมีการถามตอบปัญหามอบรางวัล ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ในวันที่ 21ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร. 045-496000, 045-496058

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจาก พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกคนที่เจ็บป่วย ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า “พอ.สว.” ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา

นโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 ดังนี้

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก จากคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก จากคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้สังเกตการณ์ จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลตระการพืชผล และ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 9 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน ครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 9 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายแพทย์​ดนัย​ ธีวันดา สาธารรณสุขนิเทศ​ก์ เขตสุขภาพที่​10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ​ทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร​ ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อดีตจนถึงปัจจุบัน  

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายแพทย์​ดนัย​ ธีวันดา สาธารรณสุขนิเทศ​ก์​ เขตสุขภาพที่​10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ​ทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร​ ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อดีตจนถึงปัจจุบัน

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วิทยากร นายแพทย์ปฐมพร ทองนุ่ม นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

ประกาศ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตาม “หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล-โรงพยาบาลโพธิ์ไทร.pdf (28 downloads)

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง