All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_00
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_1
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_2
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_6
 • LINE_ALBUM_6566-พิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเ_12

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨

 

สามารถตรวจสอบวันหยุดอื่น ๆ ได้ที่นี่
ปฏิทิน วันหยุดราชการ

มกราคม

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  วันขึ้นปีใหม่)
 • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่)

มีนาคม

 • วันจ้นทร์ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

เมษายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์)

พฤษภาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

มิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา)

กรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566   วันอาสาฬบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566   วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566   วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

ธันวาคม

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวสุดาพร หลักคำ
นางกมลชนก ท้าวด่อน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนาพร คุณพาที
นางสาวนิลาวรรณ สมรูป

กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf – Downloaded 0 times – 1.57 MB

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
๐๑ นายศุภโชค เทียนหอม
๐๒ นายอนุชา ขันจันทา
๐๓ นายเจษฎา ศรีแก้ว

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดสอบใน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf – Downloaded 0 times – 378.02 KB

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

6 เมษายน 2566 : วันจักรี
13 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
14 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
15 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์
16 เมษายน 2566 : วันหยุด
17 เมษายน 2566 : มติคณะรัฐมนตรีวันหยุดกรณีพิเศษ

เปิดให้บริการเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
🚨แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 🚨

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท หน่วยงาน จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน
พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) ลูกจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ๗,๒๖๐

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ https://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

และกำหนดสอบใน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “20230405-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ.pdf”

20230405-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ.pdf – Downloaded 0 times – 254.32 KB

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ได้ลำดับที่ หมายเหตุ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๐๑ นายศักรินทร์ ประไพเพชร

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

Download “รายละเอียดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”

27-3-2566-BE-1417-Microsoft-Lens.pdf – Downloaded 0 times – 405.47 KB

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรแนวปฏิบัติกตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยกาจจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้ง 1/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้ง 1/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เผยแพร่นโยบายด้านยาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2561