Tag Archives: COVID-19

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ Surgical mask(หน้ากากอนามัย) จำนวน 4,000 ชิ้น Disp. Glove size M(ถุงมือ) จำนวน 400 คู่ และ Leg cover(ถุงคลุมขา) จำนวน 100 คู่ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ Surgical mask(หน้ากากอนามัย) จำนวน 4,000 ชิ้น Disp. Glove size M(ถุงมือ) จำนวน 400 คู่ และ Leg cover(ถุงคลุมขา) จำนวน 100 คู่ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวัชราพร ขุนศรี ได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวัชราพร ขุนศรี ได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณ หจก.ค้ำคูณ พร็อพเพอร์ตี้ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 ลัง ข้าวมันไก่และผัดซีอิ๊ว 60 ชุด  สนับสนุนบริการฉีดวัคซีน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณ หจก.ค้ำคูณ พร็อพเพอร์ตี้ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 ลัง ข้าวมันไก่และผัดซีอิ๊ว 60 ชุด  สนับสนุนบริการฉีดวัคซีน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ สิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นมูลค่า 49,457 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ สิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นมูลค่า 49,457 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ สมาคมครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโพธิ์ไทร มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ สมาคมครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโพธิ์ไทร มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณMrs.wean Fereday ( คุณแหวน หลักคำ บ.พะลอง) มอบเสื้อ PPE 13 ตัว Leg cover 10 คู่ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณMrs.wean Fereday ( คุณแหวน หลักคำ บ.พะลอง) มอบเสื้อ PPE 13 ตัว
Leg cover 10 คู่ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านเซียนแบตเตอรี่เขมราฐ และ พญ.นพรัตน์ รักการ(คุณหมอยุ้ย) มอบลำไย 5 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร้านเซียนแบตเตอรี่เขมราฐ และ พญ.นพรัตน์ รักการ(คุณหมอยุ้ย) มอบลำไย 5 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณครูมนัญญา เมษาดี มอบ น้ำดื่ม 10 แพค ขนม 3กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณครูมนัญญา เมษาดี มอบ น้ำดื่ม 10 แพค ขนม 3 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนิภากร นามด้วงและครอบครัว คุณกิตติยศ ศรีงาม และเพื่อนๆ กุ้งและครอบครัว นางบุญ คุณพาที นายสมเด็จ ประทีปทอง นายสว่าง – นางสนอง ศรีงาม บ. ภูเวียง ต.สารภี มอบ ชุดPPE 20 ชุด เสื้อกันฝน 10 ชุด หมวกคลุมผม 200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนิภากร นามด้วงและครอบครัว คุณกิตติยศ ศรีงาม และเพื่อนๆ กุ้งและครอบครัว นางบุญ คุณพาที นายสมเด็จ ประทีปทอง นายสว่าง – นางสนอง ศรีงาม บ. ภูเวียง ต.สารภี มอบ ชุดPPE 20 ชุด เสื้อกันฝน 10 ชุด หมวกคลุมผม 200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณ Wean Fereday (แหวน หลักคำ) ได้มอบ มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 แพค และ ขนมยูโร่ 6 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณ Wean Fereday (แหวน หลักคำ) ได้มอบ มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 แพค และ ขนมยูโร่ 6 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058