ข่าว : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download “ประกาศประกวดราคา-21ตค65.pdf”

ประกาศประกวดราคา-21ตค65.pdf – Downloaded 8 times – 168.51 KB

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download “ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล-2-ตัน-รพ.โพธิ์ไทร.pdf”

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล-2-ตัน-รพ.โพธิ์ไทร.pdf – Downloaded 21 times – 182.11 KB

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External storage)

Download “ยกเลิกประกาศจัดซื้อ.pdf”

ยกเลิกประกาศจัดซื้อ.pdf – Downloaded 23 times – 59.16 KB

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

Download “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง65.pdf”

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง65.pdf – Downloaded 0 times – 376.14 KB

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download “ประกาศจัดซื้อ-external-storage-1.pdf”

ประกาศจัดซื้อ-external-storage-1.pdf – Downloaded 21 times – 282.46 KB