All posts by Jiranun Wongpa

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) ขนาดติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 160 กิโลวัตต์พีค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Download “ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโซล่าเซล-160kw.pdf”

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโซล่าเซล-160kw.pdf – Downloaded 22 times – 1.13 MB

ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

Download “ผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-งปม.2566.pdf”

ผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-งปม.2566.pdf – Downloaded 137 times – 1.36 MB

ผลการดำเนินงานการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 1)

Download “ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-งปม.2567-ไตรมาส1.pdf”

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-งปม.2567-ไตรมาส1.pdf – Downloaded 137 times – 1.69 MB

คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรอง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2567

Download “คำสั่งปิด-ปลดประกาศ-งปม.2567.pdf”

คำสั่งปิด-ปลดประกาศ-งปม.2567.pdf – Downloaded 137 times – 974.80 KB