การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีเปิดชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

สื่อประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มประกอบการดำเนินการคู่มือการดำเนินงานเอกสารนำเสนอ