ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

  Download “แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร.pdf”

  BRWFC017C6C4CA9_031791.pdf – Downloaded 30 times – 327.72 KB
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน

  Download “แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน.pdf”

  BRWFC017C6C4CA9_031785.pdf – Downloaded 25 times – 1.04 MB
 3. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

  Download “รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567.pdf”

  แบบรายงานผล-รอบ-6-เดือนชมรมจริยธรรม.pdf – Downloaded 14 times – 1.15 MB