ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

    Download “แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร.pdf”

    BRWFC017C6C4CA9_031791.pdf – Downloaded 11 times – 327.72 KB
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน

    Download “แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน.pdf”

    BRWFC017C6C4CA9_031785.pdf – Downloaded 12 times – 1.04 MB