รายงานผลการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.สต. (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  • กรุณารายงานผลการตรวจสอบตามฟอร์มด้านล่าง ในทุกรอบคลินิกโรคเรื้อรัง
  • กรุณารายงานผลการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ระบุวันที่ออกหน่วย ตามกำหนดตาราง

ข้อมูลการติดต่อ

กรอกข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ใน รพ.สต.


ระบุชื่อ
ระบุนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ระบบคอมพิวเตอร์

รายงานผล การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.สต


ระบบ LAN, Wirelessระบุปัญหาหรือสอบถามเพิ่มเติม