แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์/แจ้งข้อมูลการบริจาค

แจ้งรายละเอียดการบริจาค

ระบุชื่อผู้โอน
ระบุนามสกุล
ระบุจำนวนเงิน ตัวเลขเท่านั้น
อับโหลดเอกสาร/สลิปการโอน รองรับไฟล์ png, jpg, jpeg, gif เท่านั้น
 

ข้อมูลการติดต่อ/ช่องทางการรับบริจาค

เลขที่บัญชีโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
(ระบบ e-Donation)
เว็บไซต์ : https://www.psh.go.th
Facebook Page : http://www.facebook.com/Phosaihosp
เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6000
โทรสาร : 0-4549-6058
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000336489