แจ้งรายการโอนเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเสร็จสิ้น
ในนามโรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธามา ณ โอกาสนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-496000, 045-496058