ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง | Tagged , | Leave a comment