อาลัยยิ่งนายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2532-2534)

บันทึกความทรงจำ (2532-2534) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คนไข้ที่คุณหมอดูแล

รวมความรู้สึกของชาวโรงพยาบาลโพธิ์ไทรที่มีต่อ นายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (คุณหมอป้อ)

นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

นางยมลภัทร มะลิเลิศ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางปิยะภรณ์ ประวัติกลาง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.โพธิ์ไทร

นางไกรวัลย์ ศรีชารัตน์ (แหว๋)

ผู้ช่วยทันตะ (อดีตแม่ครัว)

นายศิริศักดิ์ สุพรรณนนท์

อดีตลูกน้องท่านผอ.ครับ

นายวีระ และนางสุดารัตน์ แก้วเนตร

นางบุญฉวี อ่อนพันธ์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

กุหลาบ เหล่าสิงห์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

ไร (อุไร เหล่าสิงห์)

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

นายประเด่น หลักคำ

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

ณัฐสรวง ภาเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อุไร สุพรรณนนท์

นักวิชาการสาธารณสุข(บำนาญ) กรมควบคุมโรค

นายสวัสดิ์ สายใจ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร