All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส รวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าใหม่ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ

การแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คปสอ.โพธิ์ไทรได้จัด การแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยครั้งนี้แบ่งทีมออกเป็น 2 สี คือสีขาวและสีส้มโดยมีประเภทกีฬาดังนี้

  1. บาสเกตบอล
  2. เปตอง
  3. วอลเลย์บอล
  4. ฟุตซอล
  5. กีฬามหาสนุก

ภาพบรรยากาศการแข่งกัน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบของบริจาค จาก “คุณวิมลรัตน์ ลักษมีโอภาส”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค จาก “คุณวิมลรัตน์ ลักษมีโอภาส” โดยสิ่งของที่รับบริจาคประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

พิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ในพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.00 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • เวลา 06.00 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม