All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรถวายพานพุ่ม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

มาร์ชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มาร์ชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อำนวยการผลิตโดย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรียบเรียงเนื้อร้องโดย นายณรงค์ แผลงศร
ร่วมขัดเกลาเนื้อร้องโดย คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อร้อง

พวกเรา สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
มีเป้าหมาย ประชาชน สุขภาพดี
เจ้าหน้าที่ มีความสุข ทุกคืนวัน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ
ทำงานเป็นทีม รวมพลัง ร่วมใจกัน
ยึดมั่น ศรัทธา อุดมการณ์

บริการ คุณภาพ มาตรฐาน
บริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ในการจัดการ
สร้างสรรค์ ชาวประชา สุขภาพดี

พัฒนาตน เร่งสร้างสิ่งใหม่
เอาใจใส่ ประชาชน ทุกถิ่นที่
อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ สามัคคี
ชาวอุบลฯ มีความสุข มั่นคงยั่งยืน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งการแนะนำการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วย

วันเบาหวานโลก ปี 2561 The Family and Diabetes
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2561 เกี่ยวกับ “The Family and Diabetes”. เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

292px-world_diabetes_day_logo-svgวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของเบาหวานทั่วโลก วันเบาหวานโลกเป็นการรณรงค์ซึ่งเน้นธีมใหม่ที่เลือกโดยสหพันธ์เบาหวานนานา ชาติทุกปีเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวานโลก การรณรงค์นั้นมีขึ้นตลอดทั้งปี แต่วันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันเกิดของเฟรเดอริก แบนติง ผู้ ร่วมกับชาร์ลส์ เบสต์ เป็นคนแรกที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465

แต่ละปี วันเบาหวานโลกมุ่งไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หัวเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึง เบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น[1] และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน[2]

[อ้างอิง]

1.”Previous campaigns”. World Diabetes Day. International Diabetes Federation. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.

2.http://www.diabetes.co.uk/diabetes-week/celebrities-taking-part-in-diabetes-week.html

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2561 “ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี “

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงความรู้เกี่ยวกับ “โรคติดเกม” ป้องกันก่อนแก้ไข สำรวจใจตนเองและทักษะในการ เล่นเกมด้วยสมองส่วนคิดคือ การเล่นเกมสร้างสรรค์ นานพอประมาณ สนุกแบบพอดี รู้หน้าที่ รู้จักเวลา รู้กาลเทศะ และอยู่ในขอบเขตของสิ่งบันเทิงที่ปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่น

ทั้งนี้ สามารถทำแบบทดสอบการติดเกม ได้ที่ www.thaiteentraining.com หรือขอรับบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 และฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกและคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ 1.ใช้ฝ่ามือถูกัน 2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ 6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ และ7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร และ 5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม, หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง, หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล, หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม “โครงการร่วมวิ่ง 199 กิโลเมตร (Run 199 Kilometer)” จนถึงสิ้นปี 2561

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม “โครงการร่วมวิ่ง 199 กิโลเมตร (Run 199 Kilometer)” จนถึงสิ้นปี 2561 ดำเนินงานโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ องค์ความรู้ ค่านิยม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนในชุมชนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยได้รับความสนใจและร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน

สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยร่วมเดิน วิ่งและบันทึกสถิติการวิ่งสะสมให้ครบ 199 กิโลเมตร จนถึงสิ้นปี 2561 หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ

 • คุณชนะจิต ศรีภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร 045-496017
 • คุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 401
 • คุณวิริยา ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 401

ขณะนี้โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้รองรับการรับบริจาคผ่านโครงการ e-Donation และการชำระเงินผ่าน QR Code แล้ว

การให้บริการ QR Payment หรือสแกน QR Code เพื่อรับชำระเงินกำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความสะดวกสบาย  ฝั่งร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเก็บเงิน หรือเงินทอนไม่พอ สูญหาย ฝั่งผู้ซื้อไม่ต้องพกเงินสด แค่สแกน QR Code แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระ

ธนาคารได้เข้าไปให้บริการ เป๋าตุง กรุงไทย ในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานราชการ กว่า 30 แห่ง  งานครม. สัญจร ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงโครงการ e-Donation ซึ่งมีจุดประสงค์พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยรับบริจาคเงิน เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน ใช้บันทึกข้อมูลการรับบริจาค เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคเงินเป็นหลัก

ขณะนี้โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้รองรับการรับบริจาคผ่านโครงการ e-Donation และการชำระเงินผ่าน QR Code แล้ว

สามารถโหลดแอปลิเคชั่นได้จาก

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.qr.merchant&hl=th

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/paotung/id1280811028?l=th&mt=8

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริเวณ ตึกผู้ป่วยนอก และ คลินิคผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งรณรงค์ Stop Stroke วันที่ 31 ต.ค. 61 ระยะ Fun run 5 km. (World Stroke Day 29 ต.ค. ของทุกปี)

เนื่องจากวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน World Stroke Day โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรม วิ่งรณรงค์ Stop Stroke วันที่ 31 ต.ค. 61 ระยะ Fun run 5 km โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 • จุดรวมพล สนามกีฬา รพ. โพธิ์ไทร
 • ปล่อยตัวนักวิ่ง 05.30 น. ( อย่าลืมมา warm up ก่อนนะคะ )
 • เส้นทาง หน้ารพ.–> บ้านโนนทัน –> แยกชุ้มต้นคูณ ผ่านหน้า 7-11 –> ผ่าน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.โพธิ์ไทร –> เข้า ตลาดวันพุธ แจกแผ่นพับ stroke กลับสู่ รพ. cool down
  ( ไม่มีจุด check point , ไม่มี cut off แจ้งชื่อมาได้เลยนะค่ะเพื่อนับจำนวนคนจะได้เตรียมน้ำดื่มค่ะ )

มาวิ่งด้วยกันนะคะ

 

ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ “หมอชวนวิ่งอุบลราชธานี” ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้

ขอเชิญชวนผู้รักการออกกำลังกาย รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ หมอชวนวิ่งอุบลราชธานีในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้ พร้อมกันวันที่ 13 พฤศจิกายน ณ จุด START เวลา 05.30น. ดังนี้

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน
  • เวลา 06.30 น. ณ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร ถึง ลานแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน
  • เวลา 05.00 น. ณ บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร ถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  • เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วิ่งเข้าสู่ลานทุ่งศรีเมือง
  • เวลา 17.20 น. พร้อมกัน เพื่อทำพิธีส่งมอบคฑา และร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 05.30 น.ร่วมกันวิ่งสู่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อส่งมอบคฑา ต่อไป

ประชาชนที่สนใจ สารมารถ เดิน วิ่ง ร่วมกับหมอ และบุคลากรสาธารณสุข ได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีค่าสมัคร ขอแค่คุณก้าวออกมาวิ่งกับหมอ

 #ร่วมซื้อเสื้อโครงการหมอชวนวิ่งในราคา 200 บาท แล้วมาร่วมวิ่งทำบุญไปด้วยกัน