All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกัน

เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยอำเภอโพธิ์ไทร มีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ดังนี้

 • เวลา 06.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดบ้านขาขาม ตำบลโพธิ์ไทร
 • เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร
 • เวลา 17.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 22 ตุลาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 22 ตุลาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ประจำปี 2561

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ประจำปี 2561

 • รอบคัดเลือกทำการแข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่
 • รอบชิงชนะเลิศทำการแข่งขันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่

ตารางการแข่งขัน

หมายเหตุ

 • นักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร สามารถทำการเบิกอุปกรณ์กีฬาเพื่อทำการฝึกซ้อมได้ที่ งานประกัน
 • ผู้ประสานงาน
  • นางยมลภัทร มะลิเลิศ เบอร์ภายใน 113
  • นายชนะจิต ศรีภักดี
  • นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์ เบอร์ภายใน 176

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

Download “คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562” %E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99_62.pdf – Downloaded 318 times – 30 MB

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการ “การให้บริการสมุดสุขภาพประชาชน Health For You (H4U)”

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “H4U สมุดสุขภาพประชาชน mHealth กระทรวงสาธารณสุข” ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Health for You หรือ H4U สมุดสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ในการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริการให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 โดยสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขสำหรับประชาชน (mHealth) ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก รวมถึงรู้เท่าทันสุขภาวะของตนเอง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ช่วยลดต้นทุนการรักษาพยาบาล


สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน จะให้ประชาชนเป็นผู้บันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเพื่อเก็บประวัติด้านต่าง ๆ และการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล สมุดสุขภาพครอบครัว ประวัติวัคซีน การจองคิวออนไลน์เพื่อพบแพทย์ในสถานพยาบาล ส่วนหน้าจอแสดงผลมีเมนูแสดง PHR ได้แก่ โรคประจำตัว ค่า BMI ค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ผลการตรวจ Lab ผลการวินิจฉัยโรค ประวัติการได้รับวัคซีน ข้อมูลเพื่อการส่งต่อ การนัดหมายแพทย์ และแบบประเมินเบื้องต้นคัดกรองซึมเศร้า และในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัว สามารถปรึกษาผ่านระบบ Chat ได้โดยตรง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ ลดความแออัดในการรอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 27 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)[หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 27 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “PSH-ประกาศรับสมัครงาน-20180828.pdf” PSH-ประกาศรับสมัครงาน-20180828.pdf – Downloaded 29 times – 2 MB

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุง บริจาคจากบริษัท เอิร์ธ(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุง บริจาคจากบริษัท เอิร์ธ(ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่า 40,018.00 บาท
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและประชาชนร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก

ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรม

 • 10:00 น. โรงทาน ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 • 14:00 น. ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร

 

กิจกรรมโรงทาน

ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน