All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนางวนิดา ศรีแก้ว (โรงพยาบาลยะลา)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนางวนิดา ศรีแก้ว (โรงพยาบาลยะลา) ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด เป็นจำนวนเงิน 3,450 บาท

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ โดยการใช้เพลง ดั่งดอกไม้บาน ของแม่ชีศันสนีย์ แห่งเสถียรธรรมะสถาน โดยวิธีการฝึกมีดังนี้

ขั้นเตรียมร่างกาย

 • ให้ทุกคนลุกขึ้นยืน ห่างกันพอประมาณ
 • ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเข้าจังหวะของเนื้อเพลงดอกไม้บาน

ขั้นการเคลื่อนไหวร่างกาย (เพลงดอกไม้บาน)

 • ลมหายใจเข้า – ให้เอามือ 2 ข้าง ทำท่าโอบอากาศเข้ามาที่ตัวเรา โดยให้มีอ 2 ข้างประสานกัน
  ไว้ที่หน้าอก พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าอย่างช้า ๆ X
 • ลมหายใจออก – ผายมือ 2 ข้างออกให้กว้างที่สุด พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก \ I /
 • ดั่งดอกไม้บาน – วาดแขนและมือทั้งสองข้าง ยกขึ้นเหนือศีรษะ ให้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบชิดกันเป็นรูปดอกไม้บาน \/
 • ภูผาใหญ่กว้าง – ค่อย ๆ ยืนด้วยปลายเท้า (ยกส้นเท้า) พร้อมเปลี่ยนท่าของมือทั้งสองข้างให้ฝ่ามือประกบกันเหมือนท่าไหว้ พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ /\
 • ดั่งสายน้ำ – ยืนตรงในท่าปกติ และลดแขนและมือลงมาอยู่ระดับเอว จากนั้นกางนิ้วมือออกทั้งสองข้างแกว่งไปมา (เหมือนคลื่นน้ำ) พร้อมทั้ง สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ S
 • ฉ่ำเย็น – ทำท่าเดียวกับ “ดั่งสายน้ำ” แต่สลับข้าง พร้อมค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ S
 • ดั่งนภากาศ – วาดแขนและมือขึ้นเหนือศีรษะ มือไขว้กันเป็นรูปโค้งเหมือนท้องฟ้า พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าช้า ๆ X
 • อันบางเบา – ค่อย ๆ เหยียดแขน และแบมือออกทั้ง 2 ข้าง และปล่อยลงข้างลำตัว ช้า ๆพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกอย่างช้า ๆ

ภาพกิจกรรมบริเวณตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คลินิก NCD คุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560 ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งการแนะนำการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วย

วันเบาหวานโลก ปี 2560 Women and Diabetes
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2560 เกี่ยวกับ “เบาหวานและผู้หญิง: สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต

292px-world_diabetes_day_logo-svgวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของเบาหวานทั่วโลก วันเบาหวานโลกเป็นการรณรงค์ซึ่งเน้นธีมใหม่ที่เลือกโดยสหพันธ์เบาหวานนานา ชาติทุกปีเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวานโลก การรณรงค์นั้นมีขึ้นตลอดทั้งปี แต่วันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันเกิดของเฟรเดอริก แบนติง ผู้ ร่วมกับชาร์ลส์ เบสต์ เป็นคนแรกที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465

แต่ละปี วันเบาหวานโลกมุ่งไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หัวเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึง เบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น[1] และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน[2]

[อ้างอิง]

1.”Previous campaigns”. World Diabetes Day. International Diabetes Federation. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.

2.http://www.diabetes.co.uk/diabetes-week/celebrities-taking-part-in-diabetes-week.html

[ภาพกิจกรรม]

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ในเวลานอนปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต
 2. สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใดๆ
 3. รับประทานอาหารมื้อหลัก ก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ อาหารที่ประกอบด้วยกะทิ แกงต่างๆ ของทอด ของหวาน ฯลฯ เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
 4. ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณ โลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต
 5. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 6. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

 1. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุ 17 ปี ไม่ถึง 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
 2. ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ถ้าอายุเกิน 55 ปี – 60 ปี ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และ พยาบาล
 3. ผู้บริจาคโลหิตอายุมากกว่า 60 ปี – 70 ปี แบ่งเกณฑ์การคัดเลือกตามาอายุ 2 ช่วง ดังนี้
  1. การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตอายมากกว่า 60 จนถึง 65 ปี
   • เป็นผู้บริจาคโลหิตประจำมาโดยตลอดจนกระทั่งอายุ 60 ปี
   • บริจาคโลหิตได้ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง คือทุก 4 เดือน
   • ตรวจ Complete Blood Count ( CBC ) , Serum Ferritin ( SF ) ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป และสำหรับแพทย์ใช้ผลการตรวจ SF ในการติดตามและปรับการให้ธาตุเหล็กทอดแทน
  2. ผู้บริจาคโลหิตอายุมากกว่า 65 ปี จนถึง 70 ปี
   • เป็นผู้บริจาคโลหิตต่อเนื่องสม่ำเสมอในช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี จนถึง 65 ปี
   • บริจาคโลหิตได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง คือ ทุก 6 เดือน
   • ต้องได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยแพทย์ หรือพยาบาลของธนาคารเลือดหรือหน่วยงานรับบริจาคโลหิตซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้บริจาคโลหิต
 4. ตรวจ CBC และ SF ปีละ 1 ครั้ง
 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลาปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่มาบริจาคโลหิต
 6. ไม่มีอาการท้องเสีย ท้องร่วง ใน 7 วันที่ผ่านมา
 7. ไม่อยู่ในช่วงน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วในระยะ 3 เดือนที่ผานมาโดยไม่ทราบสาเหตุ
 8. สตรีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือน ที่ผ่านมา
 9. น้ำหนักต้องไม่ลดผิดปกติในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุ
 10. หากรับประทานยาแอสไพริน, ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดอื่นๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 3 วัน ถ้าเป็นยาแก้อักเสบหรือยาอื่นๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 7 วัน
 11. ไม่เป็นโรคหอบหืด, ผิวหนังเรื้อรัง, วัณโรค หรือภูมิแพ้อื่นๆ
 12. ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หัวใจ, ตับ, ไต, มะเร็ง, ไทรอยด์,โลหิตออกง่าย-หยุดยาก หรือโรคประจำตัวอื่นๆ
 13. หากถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนหรือรักษารากฟัน ต้องทิ้งระยะอย่างน้อย 3 วัน
 14. หากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องเกิน 6 เดือน, ผ่าตัดเล็ก ต้องเกิน 1 เดือน
 15. ท่านหรือคู่ครองของท่านต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์
 16. ต้องไม่มีประวัติยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษ ต้องเกิน 3 ปี และมีสุขภาพดี
 17. หากเจาะหู, สัก, ลบรอยสักหรือฝังเข็มในการรักษา ต้องเกิน 1 ปี
 18. หากมีประวัติเจ็บป่วยและได้รับโลหิตของผู้อื่น ต้องเกิน 1 ปี
 19. หากมีประวัติเป็นมาเลเรีย ถ้าเคยเป็นต้องหายมาแล้วเกิน 3 ปี หากเคยเข้าไปในพื้นที่ ที่มีเชื้อมาเลเรียชุกชุม ต้องทิ้งระยะอย่างน้อยเกิน 1 ปี จึงบริจาคโลหิตได้
 20. ต้องไม่ได้รับวัคซีนในระยะ 14 วัน หรือเซรุ่มในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา
 21. ก่อนบริจาคโลหิตต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวข้าวหมู ของทอด ของหวาน แกงกะทิต่างๆ

กองอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนผัง

เบอร์ติดต่อ

 • เบอร์ติดต่อกองอำนวยการแพทย์ 087 258 5275 และ 089 847 3702
 • เบอร์ ติดต่ออาหารและน้ำ 086 256 3183 คุณอรทัย

ผลการดำเนินงาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมจิตอาสาเฉพาะกิจ (หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 141 คน เจ้าหน้าที่ที่สมัครจิตอาสา 30 คน)

กองอำนวยการศูนย์ฯงานสนับสนุนกองอำนวยการ
 กองอำนวยการศูนย์ฯ  (กศน.)
1 นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2 นายชัยณรงค์  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอ
3 นายพิชญ์ สิมเสมอ นายแพทย์ปฏิบัติการ
4 นายชยพล ธนกิจเจริญสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม เภสัชกรชำนาญการ
6 นางสาวปองรัตน์ โพธิ์กลิ่น เภสัชกรปฏิบัติการ
7 นางสาวน้ำทิพย์ สำเภา เภสัชกรปฏิบัติการ
8 นางมาลินี พวงจันทร์  (บ่าย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 นางสาวฐิณัชฎา วงศ์จันลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 นางหทัยกานต์ ลิ้มสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 นางไพวัลย์  บุญอารีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 นางวิรยา  ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 นางสาววาสนา  เกษงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14 นายณัฐพล แข็งขัน จพ.เภสัชกรรม
15 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรม จพ.เภสัชกรรม
16 นางสาวสิริกร สอนนนท์ พนักงานช่วยการพยาบาล
17 นายรณฤทธิ์ กุลโชติ พนักงานเปล
18 นางนันทลี กุลโชติ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
19 นายศักดา แวดไธสง พนักงานเปล
20 นายถิน รุขจันทร์ พขร.ประจำรถส่งต่อ
21 นางสมส่วน พึ่งนา EMS กู้ชีพ
22 นายสาทิต สุพรรณนนท์ EMS กู้ชีพ
23 นายวงศ์ทอง พิมพ์พรมมา EMS กู้ชีพ
24 นายวรสิทธิ์ เคนท้าว EMS กู้ชีพ
25 นายไกรเพชร บุญแสง EMS กู้ชีพ
26 นายปัญญา สุขใจ EMS กู้ชีพ
 งานสนับสนุนกองอำนวยการ
1 นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2 นางสาวณัฐสรวง ภาเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3 นางสาวสุนิสา จำนงค์ จพ.การเงินและบัญชี
4 นางดอกอ้อ วรรณสุพริ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5 นายวิชัย เหล่าสิงห์ พนักงานขับรถยนต์
6 นายวีระ แก้วเนตร พนักงานขับรถยนต์
7 นายประดิษฐ์ แก้วเนตร พนักงานขับรถยนต์
8 นายไกรทอง อุ่นวิเศษ พนักงานขับรถยนต์
9 นายถิน รุขจันทร์ พนักงานขับรถยนต์
10 นายศาศวัต นันทรักษ์ พนักงานขับรถยนต์
11 นางสาวจิรนัน วงศ์ผา พนักงานพัสดุ
12 นางอภิญญา บุญทา โภชนากร
13 นางสมบูรณ์ โสดา พนักงานประกอบอาหาร
14 นางสาวบุญมี ฑีฆะ พนักงานประกอบอาหาร
15 นายวิเชียร บัวพันธ์ ช่างฝีมือทั่วไป
16 นายปรัชญากร สูงสง่า ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิก
17 นางสาวจิ๋ว  คำสี พนักงานบริการ
18 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
19 นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์ นักวิขาการคอมพิวเตอร์
20 นางยมลภัทร มะลิเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21 นายเสกสรรค์ แก้วคำพันธ์ นักวิขาการคอมพิวเตอร์
22 นายจำลอง  ชื่นจิตร พกส.
23 นายประเด่น   หลักคำ พกส.
24 นายยงยุทธ  หลักคำ พกส.
25 นายคมสันต์ แสงตา พกส.
26 นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย พกส.
จุดที่ 1 ร้านเพ็ญอาภรณ์จุดที่ 2 เกียรติสุรนนท์ เต้นท์คัดกรอง สภ.จุดที่ 3 วิเชียรบุรีจุดที่ 4 ซุ้มต้นคูณ เต้นท์คัดกรอง สภ.
 จุดที่ 1 ร้านเพ็ญอาภรณ์
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางสุนิตา   ผูกพันธ์ นางบัวพิศ มงคลเลิศ
2 นายนิยมศักดิ์  สุวรรณกูฏ นางสาวจตุพร จันเขียว (บ่าย)
3 นายจำนงค์ ผูกพันธ์ นางโสภา   วงค์ผา
4 นางจิรานีย์  จันทสาร นางไพวัลย์  ฐิตะโพธิ์
5 นางสาวณัฐริกา  คงทน นส.จุฑารัตน์ ลำดวน
6 นางอมรรัตน์  ศรีกุลวงศ์ นางสุมาลี ทาก้อน
7 น.ส.วารุณี  คุณพาที นางหนูแดง ศรชัย
8 น.ส.ดอกรัก ไชยพันโท นางสมคิด คุณพาที
9 น.ส.นวลศรี  สองสี นางเขี่ยม แก้วพิลา
10 นางวงเดือน  ยั่งยืน นางดวงใจ ปัทมารถ
11 น.ส.อรชร  ธรรมรักษ์
12 นายประเทือง  สีดาแก้ว
 จุดที่ 2 เกียรติสุรนนท์  เต้นท์คัดกรอง สภ.
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางธนพร   แก้วเนตร นางมารตี  กัลยารัตน์
2 นางฉวีวรรณ์  ภูตุธาตุ นายพัลลภ  ไกยะวินิจ
3 นางสุภาวดี  สันติรงค์ยุทธ น.ส.วิยะดา  วงศ์ผา
4 น.ส.นหทัย  คงทน น.ส.วิไล   เหล่าสิงห์
5 นางอนงค์จิตร  คุณพาที นางนันทญา ผิวอ่อน
6 นส.ยุพิน รัตนคำ นางจุรีรัตน์ ถิ่นเวียงชัย
7 นส.ทองคำ สมรูป นางวิวัฒนา เงางาม
8 นางเพ็ญพักตร์ ยาหอม นางสมนึก บุญแสง
9 นายชัยอนันต์ พิมพ์พรมมา นางนงลักษณ์ คุณพาที
10 นส.สุภาพร วงศ์เพชร นางขวัญตา เหมแดง
11 นส.พัชรี วงศิริเลิศ น.ส.ปวีณา สุธรรมมา
12 นายอภิเดช พิมพ์การ น.ส.มัลลิกา พันบุผา
13 นายภีรนันท์ สีปัด น.ส.ภัทรนันท์ บุตรเคร
14 นางอำไพร ทองงาม
 จุดที่ 3 วิเชียรบุรี
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางศิวพร  สมรักษ์ นางสว่างจิตร       ภักดี
2 นางนีรนุช   มาลาหอม นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิลา
3 นางมณทิวา   ตาทอง นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย
4 นางหนูเตียง   ไชยะโอชะ นายสกล  ศรีตวัน
5 นายบัวเรียน   ศรีปราชญ์ นายสมพร คุณพาที
6 นางสาววราภรณ์    แก้วชิณ จินตนา วงศ์กัณหา
7 นส.จันทิมา คุรพาที ณัฐพร แสงแดง
8 นส.กัญญศิรินทร์ แก่นจันทร์ อชิรญาณ์ ภาโยธี
9 นส.ปนัดดา อร่ามเรือง ณรงค์ฤทธิ์ ขันธุปัตย์
10 นส.นุจรินทร์ กุลโชติ นันชนา แสงแดง
11 นส.อามิสา โพธิ์ศรี
12 นางบุญยู่ ศิริทิพย์
13 นางไพวรรณ์ คุณพาที
14 นส.มลิวัลย์ สายตา
15 นางไพวรรณ ทองเทพ
 จุดที่ 4 ซุ้มต้นคูณ เต้นท์คัดกรอง สภ.
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางเทวี  อ่อนเนตร นางพรรณี          ผิวหอม
2 นางกัลยา ตุ่นมี นส.ศิริวรรณ         โพธิ์ทา
3 นางสาวกัญยาณี  ถิ่นโพนตาล นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน
4 นางสาวจิตติมา  แสงหิน นางสาวพนิดา  ดวงพิลา
5 นายขันเงิน  มั่งคั่ง นายพเยาว์        อินทร้อย
6 นางสาวมะลิวัลย์ สายใจ นส.นิภาพร บ้งพรม
7 นางภักดิ์  ขันสิงห์ นส.ณัฐพร บัวพันธ์
8 นางพอใจ  แจ่มจันทร์ นส.รัตนา ใจมานะ
9 นางสาวสมหมาย   แสงหิน นส.ญาณันตร์ นันทรักษ์
10 นางผุดผ่อง   วงค์ขัน นส.ไพจิตร อินสุวรรณ
11 นส.ประภัสราณ์  หันชะนะชัย นายคำพันธ์ สายทอง
12 นางสาววิลาพร   คมสัน นส.พิชาดา กุมภาพงษ์
13 นางสาวฐิติฐา  สีสุดทา
14 นางสาวนิศารัตน์  บัวถา
จุดที่ 5 ซุ้มรอถวายจันทน์จุดที่ 6 ซุ้มอาสนะสงฆ์ และซุ้มรอถวายไม้จันทร์จุดที่ 7 ร้านขายโทรศัพท์ ดูแล เต้นท์นิทรรศการ และโรงทานจุดที่ 8 หน้าสหกรณ์ เต้นท์คัดกรอง สภ.
 จุดที่ 5  ซุ้มรอถวายจันทน์
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นายแพทย์เจนภพ ม้ารุ่งเรือง นายแพทย์เจนภพ ม้ารุ่งเรือง
2 นางรุ่งทิวา ไตรศิวะกุล นางรุ่งทิวา ไตรศิวะกุล
3 นางสาวกษมา เคนท้าว นางสาวกษมา เคนท้าว
4 นางสาวอโนพร  ไชยะพันโท นางสาวอุบล พั่วชู (บ่าย)
5 น.ส.จุฑารัตน์  นามโยธา นางสาวจิราภร โสดา (บ่าย)
6 น.ส.เสาวภา  ภาระเวช นางธัญะลักษณ์ สมรูป
7 นส.ชัชฎาภรณ์ สูงสง่า น.ส.ศิรินทรา ธรรมวิถาน
8 นางคำภู บุญยงค์ น.ส.บุญยา สายใจ
9 น.ส.สิปราง สุขสำราญ นางศรีประภา เคนบุปผา
10 นส.อิสราพร ไชยสลี น.ส.จิดาภา เจริญสุข
11 น.ส.นิรัชชา กุลโชติ น.ส.อิสราภรณ์ บ้งพรม
12 นางสมพาน คุณพาที น.ส.ณัฐนิชา สมปาน
13 น.ส.ณริยดา จูงพันธ์ นายอนุสรณ์ สุริบุตร
14 น.ส.จิราพร จันทร์หอม นายสิริชัย สีอ่อน
15 น.ส.ณัฐฐินันท์ภร แสนทวีสุข นายเจษฎา คุณพาที
จุดที่ 6 ซุ้มอาสนะสงฆ์ และซุ้มรอถวายไม้จันทร์
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นายจำรัส  พรมบุญ นายจำรัส  พรมบุญ
2 นายวิระ  พวงจันทร์ นายวิระ  พวงจันทร์
3 นายวชิระ อุทุม นายวชิระ อุทุม
4 นายสำราญ  กาสา นายสำราญ  กาสา
5 นายบุญส่ง ขันทะโส นายบุญส่ง ขันทะโส
6 นายชนายุทธ ขันทอง นายชนายุทธ ขันทอง
7 นายณัฐพล ชื่นจิตร นายณัฐพล ชื่นจิตร
8 นายทวีโชค ไชยพันโท นายทวีโชค ไชยพันโท
9 นายอัมพร ภาระเวช นายอัมพร ภาระเวช
10 นายปองพล เกษาพันธ์
11 นายวรวัฒน์ ภาระเวช
12 นายธนพล สุพรรนนท์
13 นายทิวตะวัน หลุมทอง
14 นายศิวพล โทนผุย
15 นายยุทธพล พหล
16 นายอนิรุธ คุณลือชา
 จุดที่ 7 ร้านขายดทรศัพท์ ดูแล เต้นท์นิทรรศการ และโรงทาน
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางพิศมัย   สายทอง นางวิภาวรรณ  บุญลา
2 นางเดือน  โสมเกษตรินทร์ นางสาวนิตยา  โคตรสมบัติ
3 นางสาวกนกวรรณ  โทวาท นส.อรพรรณ วันบุญมา
4 นางสาววนิชญา    แก้วชิณ นางเมตตา  สายทอง
5 นายธรรณธร  ธรรมรักษ์ นางสาวสกุลกาล  หงษ์ศรี
6 นางสมจิตร เที่ยงศรี นายสุนทร  คุณพาที
7 น.ส.ลูกน้ำ ประสพรูป น.ส.อริษา กุลโชติ
8 น.ส.เมทะณี สมรูป น.ส.นิชาภา เจริญจิตร
9 ศิริพร สายใจ น.ส.สุกิจตา มะลิเลิศ
10 น.ส.รัชนี กันหาชัย นางดอกรัก อินทรสุวรรณ
11 น.ส.วิจิตรา บุญยาน นางละไม แก้วเนตร
12 นส.จารุวรรณ ดวงพุฒ นางคำเพียร ดำงาม
13 นส.พิมชนก สีลับสี นางกำไล โสดา
14 นางบัว บุญประจักร์
 จุดที่ 8 หน้าสหกรณ์   เต้นท์คัดกรอง สภ.
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางสาวิตรี ทองนุ่ม นายประสาร  นาคทอง
2 นายประมวล ทองนุ่ม นางบุญเรือง  นาคทอง
3 นส.สุปราณี สีสวย นางสาวยุภาพร  สืบสุนทร
4 นส.กิตติกร เหล่ากัณหา นายชัยณรงค์  สีแหล้
5 นางสายฝน ศิริทิพย์ นางสาวมณีวรรณ  เหล่ามา
6 นส.ประภัสสร นาคทอง นายวันชัย  กลโชติ
7 นส.พฤกษา นาคทอง นางสาวจงกนนี  กุมภาพงษ์
8 นส.สะไบทอง อุททุม นางเดือนเพ็ญ อ้วนโคตร
9 นส.พฤกษา สมรูป นางนงลักษณ์ คุณภาที
10 นส.มุกดา ไชยพันโท นส.นริศรา สุดแสง
11 นส.ปวีณา ศรีกุลวงศ์ นส.นฤมล ชัยงาม
12 นส.กนกอร พุฒโสม นส.อรวรรณ สวาสดิ์วงศ์
13 นส.รัตติกาล ภารประสพ นส.มริษา จันจำปา
14 นส.รจนา กุลโชติ นส. ปภาวรินท์  โมลี
15 นส.ดวงฤทัย บุญแก้ว นายคมส้น สารภี
16 นส.ปาริษา จันทาลุน นายเอกรัตน์ มงคลเลิศ
17 นส.จิราพร ทิตโพ
18 นส.พอฤทัย หาชัย

ภาพบรรยากาศ

การอบรม เตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ

หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

 

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง [หมดเขตรับสมัคร]

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

Download “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย” PSH-Job20171024_SEC.pdf – Downloaded 9 times – 361 KB

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน รวมหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าแถวทยอยนำพวงมาลา มาถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกัน ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

 

 

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร. 045-496000, 045-496058

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจาก พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกคนที่เจ็บป่วย ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า “พอ.สว.” ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)” แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ” ในโครงการ MailGoThai ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (www.ega.or.th) ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลในประเทศและดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และทำให้ระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ
 3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดทำ Government ID สำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ภาครัฐ

คุณสมบัติและการบริการ

 1. ให้ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 MB
 2. ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น Calendar, Address book, Tasks และ Personal File Store
 3. รองรับการใช้งานผ่าน E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ Thunderbird
 4. รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows
 5. สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน

สำหรับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ที่มีความประสงค์ขอใช้งาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ สามารถยื่น

 • แบบฟอร์มขอใช้บริการ MailGoThai (account@psh.go.th)
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน

ยื่นได้ที่ งานเทคโนโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ในวันเวลา ราชการ
**เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้อีเมล์ภาครัฐแล้ว (ฟอร์มคุณยมลภัทร) สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร > ระบบงาน > ระบบจัดหมายอิเล็กทรอนิกส์

พบปัญหา สอบถามข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 176

คู่มือการใช้งาน

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2560 คุณมานพ ฑีฆะ

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2560 คุณมานพ ฑีฆะ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ