All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเชิดชัย แก้วกนกและคุณพวงผกา แก้วกนก ที่บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณเชิดชัย แก้วกนกและคุณพวงผกา แก้วกนก ที่บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบเงินบริจาค จาก “หลวงปู่จำนงค์ (คำ) คัมภีปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดบ้านคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค จำนวน 10,000 บาท จาก “หลวงปู่จำนงค์ (คำ) คัมภีปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดบ้านคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  0 : 1
 2  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  18:14
 3  เซปักตะกร้อชาย  โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร  2 : 0
 4  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  2 : 0

 

การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ที่สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สนาม เวลา
 1  ฟุตบอลชาย  ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น  สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  09.00 น.
 2  บาสเกตบอลชาย  โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  16.00 น.
 3  บาสเกตบอลหญิง  โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น  15.00 น.
 4  วอลเลย์บอลชาย  ตระการพืชผล – นาตาล  14.00 น.
 5  วอลเลย์บอลหญิง  กุดข้าวปุ้น – ศรีเมืองใหม่  14.40 น.
 6  เซปักตะกร้อชาย  เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่  13.30 น.
 7  เซปักตะกร้อหญิง  ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่  13.00 น.
 8  เปตอง ชาย, หญิง (7 ประเภท)  ทุกคปสอ.  10.00 น.
 9  ฟุตซอล ชาย, หญิง  ทุกคปสอ.  จัดการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย 62 ณ สนามฟุตซอล คปสอ.ตระการพืชผล (รร.บ้านม่วงเดียด)  08.00 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานบริการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๗,๕๙๐ บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๗,๕๙๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ http://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานบริการ” psh-job-20191108-1.pdf – Downloaded 76 times – 2 MB

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 24 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพีชผล

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 24 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  เซปักตะกร้อหญิง  โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร  2 : 1
 2  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – เขมราฐ โพธิ์ไทร  2 : 0
 3  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  2 : 0

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.เขมราฐ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าแถวทยอยนำพวงมาลา มาถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกัน ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

 

 

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 21ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร. 045-496000, 045-496058

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจาก พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกคนที่เจ็บป่วย ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า “พอ.สว.” ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม “การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล
เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงถือเอาวันนี้เป็นวันพยาบาล เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่

ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้

กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-01

การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 โดย สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทยทุกคน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในครั้งนั้น สภาการพยาบาลได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดเดินเทิดพระเกียรติ การให้บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน การประชุมวิชาการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ และได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบัน และยังได้กำหนดให้ใช้ ” ดอกปีบ ” เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก ” ดอกปีบ ” เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุด สีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ ” ดอกปีบ ” นั่นเอง

การจัดงานวันพยาบาลแต่ละปีจะมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่เยี่ยง พระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา
 3. เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน
 4. เพื่อเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ

การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติของทุกปี ได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิกพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ เนื่องเพราะพยาบาลทุกคนต่างร่วมกันตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติภารกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปสมกับคำขวัญ วันพยาบาลแห่งชาติที่ว่า

” การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล
เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี “

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส รวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าใหม่ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ

การแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คปสอ.โพธิ์ไทรได้จัด การแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยครั้งนี้แบ่งทีมออกเป็น 2 สี คือสีขาวและสีส้มโดยมีประเภทกีฬาดังนี้

 1. บาสเกตบอล
 2. เปตอง
 3. วอลเลย์บอล
 4. ฟุตซอล
 5. กีฬามหาสนุก

ภาพบรรยากาศการแข่งกัน