All posts by ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมประชุมกับโรงพยาบาลตระการพืชผลเรื่องการดำเนินงานตาม Service Plan และการส่งต่อ 6 สาขา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมประชุมการดำเนินงานตาม Service Plan และการส่งต่อ 6 สาขาในเขตพื้นที่โซน 2 ร่วมกับโรงพยาบาลตระการพืชผล ณ ห้องประชุม 1 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

อาลัยยิ่งนายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2532-2534)

บันทึกความทรงจำ (2532-2534) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คนไข้ที่คุณหมอดูแล

รวมความรู้สึกของชาวโรงพยาบาลโพธิ์ไทรที่มีต่อ นายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (คุณหมอป้อ)

นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

กุหลาบ เหล่าสิงห์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

ไร (อุไร เหล่าสิงห์)

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

นายประเด่น หลักคำ

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

ณัฐสรวง ภาเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางยมลภัทร มะลิเลิศ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางปิยะภรณ์ ประวัติกลาง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.โพธิ์ไทร

นางไกรวัลย์ ศรีชารัตน์ (แหว๋)

ผู้ช่วยทันตะ (อดีตแม่ครัว)

นายศิริศักดิ์ สุพรรณนนท์

อดีตลูกน้องท่านผอ.ครับ

นายวีระ และนางสุดารัตน์ แก้วเนตร

นางบุญฉวี อ่อนพันธ์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

อุไร สุพรรณนนท์

นักวิชาการสาธารณสุข(บำนาญ) กรมควบคุมโรค

นายสวัสดิ์ สายใจ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 นำโดย นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และขอขอบพระคุณ นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นเกียรติมาเยี่ยมให้กำลังใจพื้นที่

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 24 นิ้วบริจาคจากคุณเจียมจิต ถามะพันธ์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 24 นิ้วบริจาคจากคุณเจียมจิต ถามะพันธ์

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

ชาวอำเภอโพธิ์ไทรร่วมใจจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day – เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ไทรเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ชาวอำเภอโพธิ์ไทรร่วมใจ Big Cleaning Day – เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณบ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร นักเรียน ประชาชนในพื้นที่และบุคลากรสาธารณสุข เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด จัดเก็บขยะและเศษวัสดุต่าง ๆ บริเวณหมู่บ้านสองคอน โดยใช้หลัก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 3 ก (เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง, เก็บขยะเศษภาชนะ, เก็บน้ำปิดให้มิดชิด) และเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา

คลินิก NCD คุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คลินิก NCD คุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งการแนะนำการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วย

292px-world_diabetes_day_logo-svgวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของเบาหวานทั่วโลก วันเบาหวานโลกเป็นการรณรงค์ซึ่งเน้นธีมใหม่ที่เลือกโดยสหพันธ์เบาหวานนานา ชาติทุกปีเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวานโลก การรณรงค์นั้นมีขึ้นตลอดทั้งปี แต่วันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันเกิดของเฟรเดอริก แบนติง ผู้ ร่วมกับชาร์ลส์ เบสต์ เป็นคนแรกที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465

แต่ละปี วันเบาหวานโลกมุ่งไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หัวเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึง เบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น[1] และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน[2]

[อ้างอิง]

1.”Previous campaigns”. World Diabetes Day. International Diabetes Federation. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.

2.http://www.diabetes.co.uk/diabetes-week/celebrities-taking-part-in-diabetes-week.html

[ภาพกิจกรรม]

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรวมใจจุดเทียนร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 14 พ.ย. 2559 บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ไทร โดยมีประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทร ทุกหมู่เหล่า เดินทางมาร่วมพิธีแสดงความอาลัย ด้วยการจุดเทียน และร้องเพลงชาติไทย หลังจากนั้น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะทำการยืนสงบนิ่ง จากนั้นประชาชนได้ร่วมกันจุดเทียนและร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดพื้นที่ให้ชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำนำข้าวสารที่สีเองเข้ามาขายภายในโรงพยาบาล

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารที่สีเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและไม่ใช่ข้าวของโรงสี เข้ามาขายภายในโรงพยาบาล บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก ส่วนการช่วยเหลือด้านอื่นโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้ซื้อข้าวสารจากชาวนา/กลุ่มเกษตรกรโดยตรงเพื่อนำมาประกอบอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

psh-farmerloc2016-02

ชาวนาที่ประสงค์นำข้าวสารเข้ามาขายบริเวณจุดดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

  • นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  • นางอรทัย มุสิกา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป
  • นางยมลภัทร มะลิเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

หรือโทรสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 11 พฤศจิกายนนี้แล้ว

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ให้ยกเลิกประกาศ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

บัดนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉบับเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 255 ง หน้า 1 พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด /download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ …
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (www.mratchakitcha.soc.go.th) เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติ (http://nlem.in.th) รวมทั้งที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) ในส่วนของบริการ download หรือกดที่ link ต่อไปนี้

ที่มา:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบรถวีลแชร์จากสถานีวิทยุจส.100 จำนวน 35 คันในโครงการ “โครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับมอบรถวีลแชร์จากสถานีวิทยุจส.100 จำนวน 35 คันในโครงการ “โครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100” เพื่อนำส่งต่อให้ผู้ป่วยคนพิการและผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณสถานีวิทยุจส.100 และท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมโครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100 ในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058