คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560 โดยเอกสารสำหรับดาวน์โหลดมีดังนี้

  • หนังสือจัดส่งคู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2
  • คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2
  • รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม

Download “หนังสือจัดส่งคู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม)”

43flie2.2_letter_6Dec16.pdf – Downloaded 1289 times – 281.01 KB

Download “คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตาม โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2”

43flie2.2_6Dec16.pdf – Downloaded 1335 times – 2.73 MB

Download “รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม”

StandardCode43_(v2.2)_6Dec16.rar – Downloaded 1211 times – 10.33 MB

ที่มา : ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  (http://www.thcc.or.th/)

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.