[ดาวน์โหลด] คู่มือจากศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

คู่มือจากศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล ปี 2559
2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย ปี 2559
3. มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล ปี 2559

มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (4939 downloads ) มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ. 2559 (952 downloads ) มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 (978 downloads ) การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (948 downloads )

ที่มา:
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.